Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2644 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 418.0072 B8783d
Contents: 1. The nature of research; 2. Case study research: developmental research; 3. Introspection research: verbal protocols; 4. Classroom research: interaction analysis; 5. Descriptive...
Ký hiệu xếp giá: 410 TK
Chủ đề: Ngôn ngữ học
Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung Phần 2: Những vấn đề xã hội - Ngôn ngữ học Phần 3: Về ngữ pháp tiếng Việt Phần 4: Tiếng Việt trong trường học Phần 5: Về nghệ thuật ngôn từ Con người và sự nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 401.93 L7239h
Contents: learning a first language; theoretical approaches to explaining second language learning; factors affecting second language learning; learner language; Observing second language teaching;...
Ký hiệu xếp giá: 418.007 O543l
O'Malley and Chamot review the literature on learning strategies and present instructional models for learning strategy training that teachers can apply to their own classes. The material is based on...
Ký hiệu xếp giá: 410 W638l
Contents: the nature of language; the scope of linguistics; principles and levels of analysis; areas of enquiry: focus on form; areas of enquiry: focus on meaning; current issues.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81 Le-H
Mục lục Chương I: Khái quát về chính tả tiếng việt Chương II: Các mẹo luật chính tả Chương Ba: Bài tập đáp án
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81 Ho-L
Mục lục: Chương I: Tổng quát về từ vựng và lỗi từ vựng Chương II: Những lỗi từ vựng thường gặp và cách sửa Chương III: Bài tập sửa lỗi từ vựng và rèn luyện dùng từ vựng
Ký hiệu xếp giá: 418 C5557m
Contents: introduction; linguistic intelligence; logical/mathematical intelligence; visual/spatial intelligence; bodily/kinestthetic intelligence; personal intelligences; musical intelligence;...
Đang xem: 1459