Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
153 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398K400R
Cuốn sách giới thiệu những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước Hàn Quốc thông qua những bài viết và bức tranh minh họa. Thông qua cuốn sách bạn đọc có được cái nhìn tổng quát về nền...
Ký hiệu xếp giá: 394.095 973 5NG450Đ
Sách gồm 3 nội dung chính: sơ lược về miền đất con người, lược khảo thành hoàng Hải Phòng, lế phẩm dâng thành hoàng.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597NG527H
Sách giới thiệu hai truyện cổ Raglai do nữ nghệ nhân dân gian Taing Thị Rong hát kể là Anai Pung Njruk và Cei Suk - Cei Lak . Đây là hai truyện kể nói về tình yêu đôi lứa, về ước vọng làm giàu từ...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97NG527NG
Hải Phòng là một vùng đất giàu tiềm năng về văn hóa nghệ thuật dân gian trong đó có hát đúm Phục Lễ - Thủy Nguyên. Đây là loại hình dân ca nằm trong hệ hát giao duyên của người Việt cổ mà nhân dân...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 63M100NG
Tập sách này sưu tầm, giới thiệu 151 bài hát quan làng được diễn trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97TR120H
Sách nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu về hát sắc bùa, một loại hình văn nghệ dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, một hình thức nghệ thuật biểu diễn dân ca có ca, hát bằng ca từ văn vần và xướng lối có...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 97H450Đ
Sách nghiên cứu tục thờ Mẫu - Thần tứ phủ ở miền Bắc, các công trình tiêu biểu thờ Mẫu - Thần tứ phủ; nghiên cứu nghi lễ hầu bóng có từ lâu đời, loại hình nghệ thuật tâm linh đặc sắc của Việt Nam;...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 42L100QU
Ở vùng Khủn Tinh, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An có phong tục khóc tiễn hồn ma về mường trời trong lễ tang, đó là "Hày Xưởng Phí". Bài "Hày Xưởng Phí" kể lại quá trình người quá cố được sinh ra, lớn...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973 1NG527QU
Nội dung sách giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và cơ cấu kinh tế - xã hội làng Đông Phù; khảo tả các di tích kiến trúc cổ; tín ngưỡng và phong tục cổ truyền; lễ hội dân gian truyền thống;...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97H100Đ
Khắp thống đẳm là một làn điệu dân gian dân tộc Tày để tiễn đưa người già quá cố lên Mường Trời với tổ tiên. Sách sưu tầm, giới thiệu Khắp thống đẳm của người Tày ở xã Thượng Bằng La.
Đang xem: 933