Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1271 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 Nh-L
Chương 1 :Quản lý : khoa ọc , lý thuyết, thực hành Chương 2 :Các kiểu mẫu phân tích quản lý Chương 3 : Môi trường bên ngoài và vấn đề quản lý quốc tế Chương 4 : Bản chất và mục đích việc lập kế hoạch...
Ký hiệu xếp giá: 658.402 H4774H
Cuốn sách này cung cấp những hướng dẫn cho qua trình phân công công việc, trình bày toàn bộ khía cạnh của quá trình phân công, từ quyết định công việc cần giao phó, lựa chọn người giao phó phù hợp...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Chương I: Ở đúng vị trí, phát huy được chức năng tổ chức Chương II: kế hoạch hiệu quả- trung tâm của quản lý hiệu quả
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục Chương I: Hiệu quả bắt đầu từ việc chọn đúng người tài để giao việc Chương II: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục Lục: CHương I: Khuyến kích để công nhân viên vượt khỏi" chủ nghĩa bình quân" Chương II: Quản lý hiệu quả nhóm
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TK
Mục lục: Chương I: Liên tục kết nối thông ti hiệu quả CHương II: Sát hạch hiệu quả công bằng, minh bạch
Ký hiệu xếp giá: 658.3125 P4388
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: mục tiêu, tạo động lực làm việc, kiểm tra hiệu suất làm việc, khắc phục thiếu sót và cải thiện hiệu suất làm việc, để trở thành người huấn luyện hiệu quả,...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Đ312PH
Quyển sách này trình bày những nội sung sau: để trở thành nhà quản lý thành công; Sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của nhân viên; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Khen thưởng kỉ luật công bằng;...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H200L
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: phát triển các kỹ năng nhân sự cơ bản, phát triển con người, tìm kiếm giải pháp, đánh giá và khen thưởng. Sách còn đưa ra 101 gợi ý và một bài tự đánh giá...
Đang xem: 424