Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
436 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 650.1 K628d 5
Cuốn sách cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc, tương lai tài chính của bạn và hướng dẫn bạn cách làm ra nhiều tiền hơn; đồng thời giúp bạn hiểu tại sao một số nhà đầu tư thu...
Ký hiệu xếp giá: 650.1 K628d 6
Giáo dục con cái khả năng tự phấn đấu, những cách làm tăng kiến thức về tài chính, gợi ý hướng đi, trình tự thực hiện các bước đi để có thể làm giàu.
Ký hiệu xếp giá: 650.1 K628d 7
Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát tiền bạc, tương lai tài chính của mình và cách làm ra nhiều tiền hơn, đồng thời giúp bạn hiểu tại sao một số nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận nhanh...
Ký hiệu xếp giá: 650.1 K628d 8
Cuốn sách cung cấp các bài học dạy con của người cha giàu để có những đồng tiền tích cực: Cái giá của sự keo kiệt; Cái giá của một sai lầm; Cái giá của giáo dục; Cái giá của việc cắt giảm chi phí;...
Ký hiệu xếp giá: 650.1 K628d 9
Nội dung trong cuốn sách là những chia sẻ câu chuyện riêng tư tuyệt vời của tác giả và chỉ cho mọi người cách nói bằng ngôn ngữ tài chính, khiến đồng tiền làm việc cho bạn, thành công - làm việc để...
Ký hiệu xếp giá: 332.6324 R8241T
Chiến lược đầu tư bất động sản của Trump trình bày một cái nhìn toàn diện về ý tưởng sáng tạo đã đưa Trump lên đến đỉnh cao thành công. Kể cả bạn là một nhà kinh doanh bất động sản dày dặn kinh...
Ký hiệu xếp giá: 332.6 B667 2008
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Contents: Elements of Investments; Portfolio Theory; Debt Securities; Security Analysis; Derivative Markets; Active Investment Management.
Ký hiệu xếp giá: 332.6 H671
Brief Contents: Introduction to Investments; Analysis and Valuation of Equity Securities; Issues in Efficient Markets; Fixed - Income and Leveraged Securities; Derivative Products; Broadening the...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 NG527B 2012
Cuốn sách trình bày trình tự nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư, nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư. Nghiên cứu các khía cạnh của dự án đầu tư như: kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Đ455TH
cuốn sách trình bày: một số nội dung cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư; trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư; nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư; nghiên...
Đang xem: 559