Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3002 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 K75
Contents: Actual Test 1; Actual Test 2; Actual Test 3; Actual Key & Scripts
Ký hiệu xếp giá: 428.34 C545
Part 1: Basic Points for Test Taking; Achieving Your Goal; Course 1: Identifying Photographs Based on the Number of People or the Existence of Objects/Scences; Course 2: Identifying Photographs Based...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 H118
Sách gồm các phần: Toeic test 1, Toeic test 2, Toeic test 3, Toeic test 4, Toeic test 5, Toeic test 6, Toeic test 7, answer key, scripts, new toeic score conversion table, answer sheets.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 C545
Grammar: Section 1: Basic Sentence Elements; Section 2: Verb-Related Structures; Section 3: Verbals; Section 4: Parts of Speech; Section 5: Conjunctions and Clauses; Section 6: Special Structures....
Ký hiệu xếp giá: 428.4 H118
Sách gồm các phần: Toeic test 1, Toeic test 2, Toeic test 3, Toeic test 4, Toeic test 5, Toeic test 6, Toeic test 7, answer key, scripts, new toeic score conversion table, answer sheets.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 C545
Cuốn sách giới thiệu, cung cấp cho các nguyên tắc cơ bản thường thấy trong các bài nghe TOEIC. Sách chỉ ra một số vấn đề trong cách phát âm Anh và Mỹ được chỉ ra, giới thiệu các bài học ngữ pháp cơ...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 C545
Cuốn sách giới thiệu, cung cấp cho các nguyên tắc cơ bản thường thấy trong các bài đọc TOEIC. Sách chỉ ra các nguyên tắc cơ bản của ngữ pháp, từ vựng, và đọc hiểu trong phần Reading TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L878i 2
Quyển sách trình bày các điểm ngữ pháp, từ vựng, các bài nghe hiểu, đọc hiểu giúp luyện tập kỹ năng làm bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L878i 1
Quyển sách trình bày các điểm ngữ pháp, từ vựng, các bài nghe hiểu, đọc hiểu giúp luyện tập kỹ năng làm bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 L477
Sách gồm 10 test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu cho bài thi new Toeic.
Đang xem: 785