Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2463 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.681H675l 3
Sách trình bày những từ ngữ cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo từng nhóm chủ đề và cách sử dụng chúng; kỹ năng đọc hiểu, nghe và những từ vựng có ích trong sinh hoạt hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.682L978t 4
Ccuốn sách dành cho những bạn muốn học Chữ Hán và cách đọc Chữ Hán trình độ N4 sau khi đã hoàn thành N5 (khoảng 100 chữ). Cuốn sách được biên soạn giúp người đọc nâng cao khả năng vận dụng chữ Hán...
Ký hiệu xếp giá: 495.682S2521l 4 2019
Sách này giúp những bạn chuẩn bị tham gia Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT nắm được những nội dung kiến thức cần phải có trong năng lực Nhật ngữ - trình độ N4 một cách nhanh chóng, hiệu quả và tổng quát...
Ký hiệu xếp giá: 495.681H300T
Nội dung cuốn sách gồm có 8 bài luyện Kanji theo chủ đề, có đáp án và câu dịch tiếng Anh.
Ký hiệu xếp giá: 495.681A300K
Sách gồm các nội dung luyện tập từ vựng, các bộ phân biểu hiện ý nghĩa của chữ Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 495.681I400R
Sách gồm những nội dung chính sau: đặc trưng của ngôn ngữ, vai trò của ngữ pháp, cách phát âm, tự động từ, tha động từ trong tiếng Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.681M600D
Sách này dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật, gồm 25 bài học, giải thích từ mới.
Ký hiệu xếp giá: 495.681O-500D
Nội dung sách gồm: những từ vựng liên quan đến các con vật Long, Lân, Quy, Phượng.
Ký hiệu xếp giá: 495.681M110S
Nội dung cuốn sách gồm có: từ đồng âm khác nghĩa, Kanji đồng âm khác nghĩa, bài luyện tập và đáp án.
Đang xem: 1083