Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2671 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li-B
Chapter 1: Language and Learning Chapter 2: Danger and Daring Chapter 3: Man and Woman Chapter 4: Mysteries Past and Present Chapter 5: Transitions Chapter 6: The Mind Chapter 7: Working Chapter 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 N532
Nội dung sách gồm các phần: Read a text aloud, describe a picture, respond to questions, respond to questions using information provided, propose a solution, express an opinion.
Ký hiệu xếp giá: 421.6 No-A
Ký hiệu xếp giá: 428.34 R5162p 2006
Contents: Let's get started! Do you want to meet him? Are these your keys? Where are they? How old are you? Tell me about your family, What does she look like? Do you like this sweater? What time is...
Ký hiệu xếp giá: 421.5 NG527H
Nội dung quyển sách này gồm có: giải thích về Ký hiệu phiên âm và những nhận xét về cách phát âm những nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh; giới thiệu những quy tắc và phương pháp tìm ra chủ âm của...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 P885
This new edition of Presenting in English teaches students how to become successful presenters at conferences or meetings. The author, himself a very effective presenter, has organised all the...
Ký hiệu xếp giá: 421.6 Pu-S
1. Introduction to Public Speaking 2. Overview of the Speechmaking Process 3. Listening to Others 4. Analyzing the Audience 5. Developing your speech
Ký hiệu xếp giá: 421.5 Re-D
Phần 1: Dẫn nhập Phần 2: Kỹ năng nghe có ý thức Phần 3: Kỹ năng khẳng định mình Phần 4: Kỹ năng điều hòa xung đột
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Sa-N
CONTENT Chapter 1: Using the Telephone Chapter 2: Greeting People and Responding. Chapter 3: Making and Responding to Introductions. Chapter 4: Saying Goodbye Chapter 5: Asking for Information....
Đang xem: 461