Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2739 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Lu-T
CONTENT Study Segment 1: Sounds & Blends Study Segment 2: Using Sounds Study Segment 3: Vowel Sounds Study Segment 4: Endings Study Segment 5: Rhyming Words Study Segment 6: Silent Letters Study...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 H100R
This book includes topics: Career planning; The free enterprise system; Animal behavior; Nutrition; From settlement to independence; A changing nation 1850-1900.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 H100R
This book includes topics: Doing business internationally; The Global Economy; Themes and purposes; The Ancient world: egypt; States of consciousness; Abnormal psychology; Medicine and drugs:...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 H100R
This book includes topics: Cultural anthropology; physical anthropology; Developing nations; The global economy; The nature of poetry; Heroes in literature; Endangered Species; Human ecology.
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Si-A
CONTENTS Foreword Introduction Activities 1. Greetings and introductions 2. The alphabet 3. Numbers 4. Telling the time 5. Personal information 6. Countries 7. Nationalities 8. Locating objects 9....
Ký hiệu xếp giá: 428.3 C712
Collins Skills for TOEIC is a two book series (1 Listening/Reading; 2 Speaking/Writing) and focuses on helping learners handle the integrated skill aspect of the TOEIC test, where they are required...
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Ta - A
Contents Unit 1 Thư gửi chủ bút Unit 2 Đề án Unit 3 Giấy xác nhận và thư giới thiệu Unit 4 Chỉ dẫn Unit 5 Viết từ những con số Unit 6 Một cuộc phỏng vấn Unit 7 Viết cho trẻ em Unit 8 Viết điễn giải I...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 GI-100L
Tập 1 gồm 3 phần khác nhau: phần 1: tả người; phần 2: ghi việc; phần 3: tả cảnh. Trong các phần thường có những hình minh họa để giúp người đọc tiến hành viết theo tranh, ngoài ra còn có bài văn mẫu...
Ký hiệu xếp giá: 495.111 GI-100L
Tập 1 gồm 3 phần khác nhau: phần 1: tả vật; phần 2: viết thư, ghi nhật ký; phần 3: tưởng tượng. Trong các phần thường có những hình minh họa để giúp người đọc tiến hành viết theo tranh, ngoài ra còn...
Ký hiệu xếp giá: 495.184 L795
Đây là giáo trình dùng kèm quyển Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu, được chia thành hai phần. Phần thứ nhất bao gồm: kiến thức về chữ Hán, bảng chữ mới, luyện đọc, bài tập; phần thứ hai là các bài...
Đang xem: 257