Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2734 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65 S207S
Sách hướng dẫn và giải thích chức năng, ý nghĩa và luyện tập cách sử dụng tự động từ, tha động từ, thể sai khiến, thể bị động.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 H314-O
Nội dung cuốn sách gồm: những từ có phần giống nhau, những từ có nghĩa giống nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 M125C
Sách gồm 20 bài với các chủ đề khác nhau, hưỡng dẫn cách sử dụng từng mẫu câu, sử dụng trong trường hợp nào.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 NG550PH
Sách tập hợp 173 mẫu ngữ pháp luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ trung cấp 9caaps 2), có bài tập và bài giải.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 U200K
Sách tập hợp 109 mẫu ngữ pháp cấp 1, 30 mẫu ngữ pháp thường gặp trong các kỳ thi.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 TR120V
Nội dung sách gồm: giới thiệu phẩm từ trong tiếng Nhật và các cấu trúc câu đơn giản; phần ngữ pháp căn bản đưa ra những mẫu câu, cách kết hợp va ví dụ minh họa; những số đếm căn bản và số đếm của...
Ký hiệu xếp giá: 495.65 H6789
Cuốn sách gồm 28 bài học đề cập các mặt ngữ pháp của tiếng Nhật: câu danh từ; câu động từ; câu tính từ; rủ rê - các động từ cho và nhận; các từ chỉ cảm xúc - động từ chỉ khả năng; tồn tại, sở hữu;...
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N400D
Cuốn sách hướng dẫn học ngữ pháp tiếng Nhật đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 NG550PH
Nội dung sách gồm có các bài ngữ pháp tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu.
Đang xem: 834