Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2490 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.6 He-M
Phần 1: Truyền thông hữu tuyến Phần 2: Phối hợp máy tính và điện thoại Phần 3: Các mạng cục bộ Phần 4: Liên kết giữa các Lan Phần 5: Internet Phần 6: Mạng trong kinh doang điện tử
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Ki-S
Phần II - 1: TỔNG ĐÀI NEAX 61E Chương 1: Khái quát về tổng đài NEAX 61E Chương 2: Phân hệ ứng dụng Chương 3: Phân hệ chuyển mạch Chương 4: Phân hệ xử lý Phần II - 2 : TỔNG ĐÀI AXE Chương 1: Khái quát...
Ký hiệu xếp giá: 621.385 Ng-Đ
Mục lục Chương I: tổng quan về pstn và so sánh với việc truyền thoại qua IP CHương II: Hệ thống điện thoại doanh nghiệp Chương III: Cơ sở báo hiệu điện thoại Chương IV: hệ thống báo hiệu số 7 Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Frame
Chương 1: Giới thiệu về các mạng Frame Relay Chương 2: Mô hình OSI và các giao thức Internet Chương 3: Hệ thống Frame Relay làm gì Chương 4: Những khái niệm cơ bản về ISDN Chương 5: Nền tảng X.25...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 Ly-T
Chương 1: Những khái niệm chung Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên Chương 3: THông tin và lượng tin Chương 4: Mã hiệu Chương 5: Mã hóa nguồn Chương 6: Tín hiệu và hệ thống truyền tin Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 Ly-T
Chương 9: Kênh và thông lượng của kênh Chương 10: Mã hóa kênh Chương 11: Tín hiệu trên kênh có băng tần hữu hạn Chương 12: Truyền tin qua kênh tuyến tính có băng tần hữu hạn Chương 13: Hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 H407M
Cuốn sách đề cập đến hai mảng nội dung chính là cơ sở kỹ thuật truyền thông công nghiệp và thiết kế hệ thống với các hệ thống mạng công nghiệp tiêu biểu. Sách trình bày những vấn đề cơ sở trong kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 004.165 T152
This book includes: Introduction; Mobile Computing Architecture; Mobile Computing Through Telephony; Emerging Technologies; Global System for Mobile Communications ; Short Message Service; General...
Ký hiệu xếp giá: 004 M458S
Tài liệu tập hợp các công trình nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo quốc gia lần thứ XII " Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" chủ đề: phát hiện tri thức...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 R5162n 2000
Contents: It's nice to meet you; What's this; Where are you from; I'm not wearing boots; What are you doing; We live in the suburbs; Does the apartment have a view; What do you do; Broccoli s good...
Đang xem: 40