Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2221 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 579.028 Vi-H
Chủ đề: Vi sinh vật
Bài 1: Nhập môn Bài 2: Chuẩn bị dụng cụ nuôi cấy Bài 3: Thực hành chế tạo môi trường dinh dưỡng Bài 4: Phân lập - nuôi cấy - Bảo quản vi sinh vật Bài 5: Thực hành sử dụng kinh hiển vi - Kiểm tra số...
Ký hiệu xếp giá: 664.028 Vi-P
Chủ đề: Vi sinh vật
Bài 1: Môi trường để gieo cấy vi sinh vật Bài 2: Kỹ thuật gieo cấy , nuôi và quan sát sự phát triển của vi sinh vật Bài 3: Phân lập các giống vi sinh vật thuần khiết Bài 4: Kính hiển vi và cách sử...
Ký hiệu xếp giá: 579 M2172V2016
Chủ đề: Vi sinh vật
Nội dung sách gồm có: đại cương về công nghệ sinh học, vi sinh vật, quá trình trao đổi chất trong hệ thống sinh học, các địa phân tử sinh học, di truyền học vi sinh vật, enzyme, công nghệ nuôi cấy...
Ký hiệu xếp giá: 579.577 Đ450H
Sách gồm những nội dung chính sau: thế giới vi sinh vật (VSV), trao đổi chất và sinh trưởng VSV, VSV và các chu trình sinh địa hóa học, VSV gây bệnh và ký sinh trùng trong nước thải sinh hoạt, khử...
Ký hiệu xếp giá: 664.028 Vi-P
Phần I : CƠ SỞ VI SINH VẬT HỌC Chương 1: Hình thái vi sinh vật Chương 2: Sinh lý vi sinh vật Chương 3: Những quá trình vi sinh vật học quan trọng liên quan đến chế biến và bảo quản thực phẩm Chương...
Ký hiệu xếp giá: 616.01 Đ406TH
Nội dung cuốn sách bao gồm: đại cương vi sinh vật, các vi khuẩn gây bệnh thường gặp, các virus gây bệnh thường gặp.
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Co-T
Chương 1: Lịch sử phát triển Chương 2: Vi điện tử Chương 3: Vi cơ silic Chương 4: Vi cảm biến silic trực tiếp Chương 5: Vi cảm biến gián tiếp Chương 6: Vi động
Ký hiệu xếp giá: 615.6 G277a 2008
Administering Medications: for Pharmacology for Health Careers is designed to teach health care students entering medical assisting and other allied health care professions about the safe...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 N5764B
Cuốn sách này trình bày các nội dung: Chương 1. Một số vấn đề liên quan đến bào chế Đông dược; Chương 2. Các dạng thuốc Đông dược.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 L250QU
Nội dung cuốn sách trình bày về các dạng thuốc thuộc hệ phân tán dị thể. Giới thiệu một vài dạng thuốc đặc biệt - hệ thống trị liệu, nêu lên một số hình thước tương kỵ và cách khắc phục trong pha chế...
Đang xem: 261