Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1773 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 306.09597 B9321n
Nghiên cứu, tiếp cận khía cạnh nhỏ về vấn đề văn hoá, cụ thể tập trung vào hai lĩnh vực như: Xây dựng con người và đạo đức xã hội, vai trò của văn hoá trong phát triển đất nước.
Ký hiệu xếp giá: 394.1209597 N5763k 2022
Giới thiệu những vấn đề chung về ẩm thực dưới góc độ văn hoá; ẩm thực truyền thống của dân tộc Việt (Kinh) ở Việt Nam như: miền Bắc, Hà Nội, miền Trung, miền Nam; ẩm thực truyền thống của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc và miền Nam.
Ký hiệu xếp giá: 306.44 H7515a
Contents: What do sociolinguists study?; Language choice in multilingual communities; Language maintenance and shift; Linguistic varieties and multilingual nations; National languages, language policy, and language planning; Regional and social dialects; Gender and age; Ethnicity and social...
Ký hiệu xếp giá: 398.09597 N5763t 2022
Giới thiệu một số tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam: tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Đức Thánh Trần, tín ngưỡng nghề nghiệp, mẫu thần Chăm, bà Chúa xứ, mẫu thần đa văn hoá...
Ký hiệu xếp giá: 332.4 T5627t 2022
Cung cấp các kiến thức về tiền tệ, lãi suất; Giới thiệu về Ngân hàng Trung ương, chính sách tiền tệ, Ngân hàng thương mại; trình bày hoạt động huy động vốn, tín dụng ngân hàng, cấp tín dụng; Tổng quan về thị trường tài chính, thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán, tài chính quốc tế.
Ký hiệu xếp giá: 338.4791 V256t 2022
Chủ đề: Tourism; Du lịch
Revised and updated, the fourth edition of The Economics of Tourism Destinations provides a succinct guide to the economic aspects of tourism for students and practitioners alike to decipher the methods of measurement of supply, demand, trends and impacts as well as the role of tourism in a...
Ký hiệu xếp giá: 333.79 L595g
Trình bày tổng quan hệ thống năng lượng mặt trời; bức xạ mặt trời và dữ liệu bức xạ mặt trời ; hệ thống pin quang điện; công nghệ và đặc tính kỹ thuật của pin quang điện; tính toán sản lượng điện và diện tích lắp đặt cho hệ thống pin quang điện; phương pháp mô phỏng các thông số kỹ thuật của hệ...
Ký hiệu xếp giá: 330.072 D584p
Tổng quan về phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu trong kinh tế; cách viết một đề cương và luận văn, luận án; các công cụ phân tích định lượng cho nhà nghiên cứu như: Mô tả thống kê, kiểm định giả thuyết, ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính, ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic, ứng...
Ký hiệu xếp giá: 340.1 N5766p
Chủ đề: Pháp luật
Giới thiệu luật viết, hoạt động phân tích luật viết và phương pháp phân tích luật viết. Trình bày các khả năng áp dụng những phương pháp phân tích luật viết trong nghiên cứu và thực hiện pháp luật ở Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 332.178 K522
Cung cấp các kiến thức cũng như thông tin thực tiễn về các mô hình ngân hàng chuyển đổi số thành công trên thế giới hiện nay. Dự báo xu hướng tương lai của ngành ngân hàng; đưa ra các tiêu chí chấm điểm "số hoá" cho các ngân hàng hiện nay, giúp người làm ngân hàng biết chính xác vị trí của mình...
Đang xem: 6631