Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 543 TR120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: đại cương về phân tích dụng cụ, đại cương về phân tích quang học, quang học hấp thụ phân tử, quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, quang phổ huỳnh quang, một số phương pháp quang học khác, phân tích khổi phổ, đại cương về sắc ký, sắc ký khí, sắc ký lỏng, điện di mao...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 T665 1 2012
Tổng hợp hữu cơ - tập 1 trình bày các kiến thức cơ sở về cấu trúc phân tử các hợp chất hữu cơ. Giới thiệu các phương pháp điều chế, các phản ứng và ứng dụng tổng hợp của các tác nhân cơ lithi và cơ magie (tác nhân Grignard): phản ứng tạo liên kết C-C sử dụng hóa học enolat, phản ứng Diels - Alder...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 PH105TH
Sách gồm những nội dung chính sau: những nội dung cơ bản về thống kê, phân tổ thống kê, đo lường mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, tương quan và hồi quy tuyến tính, dãy số thời gian, phân tích chỉ số.
Ký hiệu xếp giá: 577.309 597 55 TR120S
Cuốn sách nghiên cứu về ý nghĩa và công dụng của các loại dây rừng và động vật tới đời sống con người ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh phú Yên. Sách gồm hai phần chính: Dây rừng tại cao nguyên Vân Hòa và chim thú tại huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên.
Ký hiệu xếp giá: 519.20711 D928g
Trình bày giải tích tổ hợp; phép thử và biến cố; xác suất và công thức tính; biến số ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thiết; hồi quy tuyến tính.
Ký hiệu xếp giá: 543 L250TH
Cuốn sách bao gồm những nội dung cơ bản nhất về phân tích định tính và định lượng giúp học sinh sau học có được những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng để áp dụng trong thực tế pha chế các dung dịch chuẩn, thực hiện các phép chuẩn độ thể tích, định lượng theo...
Ký hiệu xếp giá: 543 V400TH
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp acid - base, phương...
Ký hiệu xếp giá: 537.01 H100L
Chủ đề: Điện học
Tập này trình bày những vấn đề sau: từ trường, định luật Ampere, định luật cảm ứng của Faraday, độ tự cảm, hiệu ứng từ và vật liệu từ, dao động điện từ, dòng điện xoay chiều, các phương trình Maxwell, sóng điện từ. Mỗi chương bao gồm phần nội dung lý thuyết, ôn tập và tóm tắt, câu hỏi, các bài toán...
Ký hiệu xếp giá: 551.68 N5769
Chủ đề: Khí hậu
Tài liệu này gồm những nội dung sau: Ngân hàng thế giới và bảo tồn đa dạng sinh học: để góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu - Các hệ sinh thái tự nhiên và giảm nhẹ biến đổi khí hậu - Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái: giảm tính dễ bị tổn thương - Bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh lương...
Ký hiệu xếp giá: 540.1 V500Đ
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: một số vấn đề cơ sở của hóa học, chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học cơ sở của nhiệt động học hóa học, căn bằng hóa học, tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học, dung dịch, phản ứng oxi hóa - khử, hóa học và dòng điện.
Đang xem: 897