Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
805 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 519.507 D561NG
Nội dung giáo trình gồm có: giải tích tổ hợp; phép thử và biến cố; xác suất và công thức tính; biến số ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thiết; hồi quy tuyến tính.
Ký hiệu xếp giá: 543 L250TH
Cuốn sách bao gồm những nội dung cơ bản nhất về phân tích định tính và định lượng giúp học sinh sau học có được những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng để áp dụng trong thực tế pha chế các dung dịch chuẩn, thực hiện các phép chuẩn độ thể tích, định lượng theo...
Ký hiệu xếp giá: 543 V400TH
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp acid - base, phương...
Ký hiệu xếp giá: 537.01 H100L
Chủ đề: Điện học
Tập này trình bày những vấn đề sau: từ trường, định luật Ampere, định luật cảm ứng của Faraday, độ tự cảm, hiệu ứng từ và vật liệu từ, dao động điện từ, dòng điện xoay chiều, các phương trình Maxwell, sóng điện từ. Mỗi chương bao gồm phần nội dung lý thuyết, ôn tập và tóm tắt, câu hỏi, các bài toán...
Ký hiệu xếp giá: 551.68 N5769
Chủ đề: Khí hậu
Tài liệu này gồm những nội dung sau: Ngân hàng thế giới và bảo tồn đa dạng sinh học: để góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu - Các hệ sinh thái tự nhiên và giảm nhẹ biến đổi khí hậu - Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái: giảm tính dễ bị tổn thương - Bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh lương...
Ký hiệu xếp giá: 540.1 V500Đ
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: một số vấn đề cơ sở của hóa học, chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học cơ sở của nhiệt động học hóa học, căn bằng hóa học, tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học, dung dịch, phản ứng oxi hóa - khử, hóa học và dòng điện.
Ký hiệu xếp giá: 571.2 TR120L
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: các chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, yêu cầu cowbanr của phòng kiểm nghiệm vi sinh vật, phương pháp thu, bảo quản và chuẩn bị mẫu, kỹ thuật cơ bản trong phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật, quy trình phân tích các chỉ...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120QU
Nội dung cuốn sách gồm các phần: đại cương; danh pháp hiđrocacbon, các ion; danh pháp hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức đồng nhất; hợp chất tạp phức và hợp chất thiên nhiên; các tên được lưu dùng và trình tự ưu tiên của các nhóm.
Ký hiệu xếp giá: 519.507 N5767G
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: những vấn đề chung của thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, tương quan và hồi quy; dãy số thời gian; chỉ số thống kê.
Ký hiệu xếp giá: 547.7 PH105TH
Chủ đề: Polyme (Hóa học)
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: mở đầu; trùng hợp; chuyển hóa vòng thành polyme mạch thẳng; đồng trùng hợp; trùng ngưng; đặc điểm phản ứng và chuyển hóa hóa học của polyme; tổng quan về tính chất vật lý của polyme; cấu trúc của polyme; tính chất đàn hồi; dung dịch polyme; một số phương pháp...
Đang xem: 265