Thư viện Lạc Hồng
Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí
Tài liệu trong : Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí
160 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 702.813 095 2 Y100Z
Sách hướng dẫn cách cắm hoa theo phong cách Nhật Bản từ chuẩn bị vật liệu, kiểm dáng đến phương pháp thực hiện.
Ký hiệu xếp giá: 702.813 095 2 X502T
Sách dạy cách xếp giấy các hình trang trí khác nhau theo từng bước, có hình minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 790.023 73 J51
Bief Contens: Recreation for New Generation; Development of the Recreation Profession; Diversity Within Recreation Careers;The Forces of Change Affecting Employment; Personal Investment and Professional; Education in recreation and Leisure; Opportunities for Employment; Profiles of Professionals;...
Ký hiệu xếp giá: 792.807 12 NG527H
Chủ đề: Khiêu vũ
Giáo trình này giới thiệu chung về khiêu vũ, trình bày các kỹ năng cơ bản của vũ điệu Waltz, Rumba, Cha cha cha, Viennese waltz.
Đang xem: 83