Thư viện Lạc Hồng
Địa lý và lịch sử
Tài liệu trong : Địa lý và lịch sử
212 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 951 N5765L
Cuốn sách trình bày lịch sử Trung Quốc trong các thời đại khác nhau: thời cổ đại, dưới chế độ phong kiến, chế độ nửa phong kiến, nửa thuộc địa, lịch sử nước Cộng hóa Nhân dân Trung Hoa.
Ký hiệu xếp giá: 930 L698
Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử xã hội nguyên thủy, Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Hi Lạp cổ đại, Rôma cổ đại.
Ký hiệu xếp giá: 909.08 NG527A
Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử thế giới hiện đại từ thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga 1917, những bước thăng trầm của chủ nghĩa xã hội trong gần một thế kỷ, sự phát triển và thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời kỳ hiện đại, sự phát triển của chủ nghĩa tư...
Ký hiệu xếp giá: 951 TR120S
Cuốn sách này có xuất xứ từ cuốn phản kinh, phản kinh gồm mấy vấn đề: đạo đức, tài năng của người làm vua, làm bề tôi, làm quan, làm tướng; những phương pháp chọn người; các thể chế chính trị từ thời vua Nghiêu đến thời Tùy, Đường; phân tích cuộc tranh hùng của các vua chúa và các triều đại; những...
Ký hiệu xếp giá: 959.7 TR561H
Sách trình bày lịch sử Việt Nam qua các thời ký: thời đại nguyên thủy, thời đại dựng nước, thời đại Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, thời đại phong kiến dân tộc.
Ký hiệu xếp giá: 910 B510TH
Chủ đề: Du lịch
Cuốn sách bao gồm 8 nội dung chính: Dẫn luận quy hoạch du lịch; Nghiên cứu tiềm năng và các điều kiện quy hoạch du lịch; Nghiên cứu thực trạng kinh doanh du lịch và cơ sở khoa học của việc xây dựng bản đồ trong quy hoạch du lịch.Dự báo nhu cầu phát triển du lịch và các định hướng - chiến lược phát...
Ký hiệu xếp giá: 959.704 N5769
Cuốn sách tập hợp những tư liệu, những văn bản quan trọng nhất liên quan tới việc ký kết hiệp định Giơnevơ và hiệp định Paris, trong đó có cả những tư lệu mang tính tham khảo mà lần đầu tiên được công bố. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc một bộ hồ sơ chi tiết và đầy đủ về hai bản hiệp định này.
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 M447
Cuốn sách giới thiệu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân 1968. Sách miêu tả diễn biến tổng quan của hai đợt tổng công kích của dân và quân ta trên toàn bộ các mặt trận, cả chi tiết các trận đánh ở những thành phố lớn, đồng thời phân tích, đánh giá về ý nghĩa, vị trí, vai trò của...
Ký hiệu xếp giá: 335.4346271 Q91H
Cuốn sách đề cập đến đạo đức cần kiệm niêm chính, chí công vô tư của Người thông qua những mẩu chuyện thực tế sinh động, hấp dẫn, giàu sức thuyết phục.Cuốn sách được tập hợp từ rất nhiều nguồn tư liệu quý qua nhiều thập kỷ kể cả ttrong nước và nước ngoài.
Đang xem: 462