Thư viện Lạc Hồng
Y học, dược học
Tài liệu trong : Y học, dược học
259 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 610.7P534s
Chủ đề: Y khoa
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình đào tạo, tập trung giới thiệu các phương pháp dạy - học và phương pháp lượng giá trong các trường đào tạo cán bộ y tế; đề cập một cách toàn diện theo trình tự các bước của quy trình đào tạo, đặc biệt là quy trình đào tạo y khoa liên tục.
Ký hiệu xếp giá: 615.103D928d
Dược điển Việt Nam là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 615.103D928d 2018
Dược điển Việt Nam là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 615.58H957d 2018
Chủ đề: Dược học
Bao gồm 17 chuyên đề cơ bản nhất cho hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện như: mô hình và định hướng phát triển hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện, khuyến cáo triển khai hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện, nguyên tắc xây dựng quy trình thao tác chuẩn, khai thác tiền sử dùng thuốc, sử...
Ký hiệu xếp giá: 612.015H2957
Contents: Structures & Functions of Proteins & Enzymes -- Enzymes: Kinetics, Mechanism, Regulation, & Role of Transition Metals -- Bioenergetics -- Metabolism of Carbohydrates -- Metabolism of Lipids -- Metabolism of Proteins & Amino Acids -- Structure, Function, & Replication of Informational...
Ký hiệu xếp giá: 615.9P754
Contents: Comprehensive Evaluation and Treatment -- Specific Poisons and Drugs: Diagnosis and Treatments -- Therapeutic Drugs and Antidotes -- Environmental and Occupational Toxicology -- Index.
Ký hiệu xếp giá: 615.7B911
Contents: general principles, neuro pharmacology, modulation of pulmonary, renal and cardiovascular function, inflammation, immunomodulation and hematopoiesis, hormones and hormone antagonists, gastrointestinal pharmacology, chemotherapy of infectious diseases, pharmacotherapy of neoplastic...
Ký hiệu xếp giá: 615.19M2145
Introduction to drugs and pharmacy -- New drug development and approval process -- Current good manufacturing practices and current good compounding practices -- Dosage form design: pharmaceutical and formulation considerations -- Dosage form design: biopharmaceutical and pharmacokinetic...
Ký hiệu xếp giá: 615.19H6787l 2018
Một số khái niệm và đại lượng nhiệt động học trong hoá lý dược; các kiến thức cơ bản về cân bằng pha và dung dịch; tính chất dẫn điện của dung dịch điện ly; sức điện động của pin và các quá trình điện cực; động lực học các phản ứng hoá học, động lực học quá trình khuyếch tán và hoà tan; định nghĩa,...
Ký hiệu xếp giá: 612P534s 2017
Chủ đề: Sinh lý học
Trình bày các quy luật cơ bản về hoạt động chức năng của cơ thể. Giới thiệu các hoạt động chức năng và điều hòa chức năng từng cơ quan, hệ thống cơ quan, trong đó bao gồm cả hệ thống điều hòa chức năng là hệ thống nội tiết và hệ thống thần kinh.
Đang xem: 1648