Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
443 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.8 TR120S
Trình bày những thông tin về bảo trì phòng ngừa, sửa chữa cơ khí, các kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất, và đề cập đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Các phương pháp hiện hành, các quy trình,...
Ký hiệu xếp giá: 670.04 So-H
Chương 1: Khái niệm cơ bản về hàn và nguồn nhiệt hàn Chương 2: Hàn hồ quang Chương 3: Hàn khí và hàn vảy Chương 4: Hàn điện tiếp xúc Chương 5: Định mức tiêu hao vật liệu hàn hồ quang Chương 6: Tính...
Ký hiệu xếp giá: 670.4 Le-V
Mục lục Chương I: Những vấn đề cơ bản về thiết kế công trình công nghiệp cơ khí Chương II: Thiết kế, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí CHương III: Thiết kế phân xưởng cơ khí Chương IV: Thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 AutoCAD
Chương 1: Bản vẽ mẫu Chương 2: Vẽ hình học Chương 3: Lớp và nhóm lớp Chương 4: Thiết kế CAM Chương 5: TÍnh moment quán tính và đường đàn hồi Chương 6: Thiết kế trục và bánh răng Chương 7: Tính toán...
Ký hiệu xếp giá: 671 Th-K
Bài 1: Nghề nguội - trang bị, dụng cụ của nghề nguội Bài 2: Vạch dấu, chấm dấu Bài 3: Cắt kim loại bằng dụng cụ cầm tay Bài 4: Nắn và uốn kim loại Bài 5: Đục kim loại Bài 6: giũa kim loại Bài 7:...
Ký hiệu xếp giá: 621.8 TR120TH
Chủ đề: Cơ khí
Nội dung của giáo trình gồm: giới thiệu máy công cụ, khái quát ngành nghề cơ khí, an toàn lao động, lập kế hoạch công việc, đo lường, công cụ và quy trình vạch dấu khai triển, công cụ cầm tay và nghề...
Ký hiệu xếp giá: 670.285 Th-K
Chương 1: Giới thiệu máy công cụ Chương 2: Khái quát ngành nghề cơ khí Chương 3: An toàn lao động Chương 4: Lập kế hoạch công việc Chương 5: Đo lường Chương 6: Công cụ và quy trình vạch dấu khai...
Ký hiệu xếp giá: 670.028 Ti-K
Chủ đề: Cơ khí
1. Dựng hình 2. Diện tích 3. Thể tích 4. Chi tiết máy 5. Kỹ thuật gia công
Ký hiệu xếp giá: 621.803 T550Đ
Từ điển bao gồm các thuật ngữ cơ khí thông dụng, được giải thích và minh họa bằng hình ảnh. Từ điển còn có phụ lục cần thiết như chi tiết và nguyên lý máy, hệ thống điện và điện tử trong ô tô, các...
Đang xem: 706