Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
442 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 629.28 T7721h 2009
Tìm hiểu nguyên lý vận hành của hệ thống điều hòa không khí, các bộ phận cỉa hệ thống nhiệt và điều hòa không khí. Vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố hệ thống nhiệt và hệ thống điều hòa không...
Ký hiệu xếp giá: 621.392 N5767H
Cuốn sách này nhằm mục đích trình bày phương pháp thiết kế để giúp các độc giả hiểu được các khối cơ bản dùng để tạo nên các thiết bị như điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, thiết bị trợ tim, và...
Ký hiệu xếp giá: 670.028 5 He-C
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp có trợ giúp của máy tính CIM Chương 2: Các nguyên tắc hình thành hệ thống sản xuất linh hoạt FMS Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 004.028 Hê-S
Chương 1: Giới thiệu khái niệm ban đầu Chương 2: Những hệ thống số và những mã số Chương 3: Cổng Logic đại số Boole Chương 4: Sự kết hợp những mạch Logic Chương 5: Mạch Flip - Flop và những linh kiện...
Ký hiệu xếp giá: 670.427 H250TH
Nội dung cuốn sách gồm có: giới thiệu những vấn đề lý thuyết cơ bản của Hệ thống thông tin công nghiệp (HTC) cũng như quá trình số hóa tín hiệu đo ở đầu vào bằng quá trình lấy mẫu tối ưu để đưa vào...
Ký hiệu xếp giá: 658.400285 N5767h 2015
Cuốn sách giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý trong kinh doanh; Các khái niệm căn bản về các hệ thống thông tin; Giải quyết bài toán kinh doanh bằng hệ thống thông tin; Phần cứng máy tính; Phần...
Ký hiệu xếp giá: 341.75 TK
Chương 1: Các chính sách và những thực tiễn của việc điều tiết kinh tế thế giới; Chương 2: Các định chế thương mại quốc tế: WTO và GATT; Chương 3: Các định chế quốc gia; Chương 4: Việc thực thi...
Ký hiệu xếp giá: 621.2 He-N
Chương 1: Nguyên lý thuỷ lực Chương 2: Bình chứa dầu và phụ tùng Chương 3: Bơm thuỷ lực Chương 4: Nguyên lý của bộ tác động trong hệ thống thuỷ lực Chương 5: Nguyên lý làm việc của Van Chương 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 621.380 03 He-T
Chương 1: Khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin Chương 2: Tín hiệu và phổ Chương 3: Hệ thống tuyến tính và tính hiệu số Chương 4: Tín hiệu số và xung bằng cơ sở Phụ lục 1: Các kỹ thuật, các đẳng...
Đang xem: 1323