Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1600 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 537.01Di-T
Phần I: ĐIỆN CƠ SỞ TRONG KỸ THUẬT SỬA CHỮA ÔTÔ Chương 1: Nguyên lý điện và điện tử Chương 2: Ắc quy Chương 3: Hệ thống khởi động Chương 4: Hệ thống đánh lửa Chương 5: Hệ thống nạp Chương 6: Hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 537.1Di-T
Chương 1: Trường tĩnh điện trong chân không Chương 2: Vật dẫn trong trường tĩnh điện Chương 3: Trường tĩnh điện trong điện môi Chương 4: Nghiệm của bài toán tĩnh điện Chương 5: Dòng điện không đổi...
Ký hiệu xếp giá: 621.381P9236d 2002
Contents:Acknowledgements; Introduction to electronics; Engineering mathematics; Setting up your own digital electronics lab; Boolean logic and digital electronics; Power supplies; Test equipment;...
Ký hiệu xếp giá: 621.3B6184e 2003
This book includes: section 1: basic electrical and electronic engineering principles: units associated with basic electrical quantities; an introduction to electric circuits; resistance variation;...
Ký hiệu xếp giá: 621.3190289C124e 2000
Contents: Hazards of electricity; Electrical safety equipment; Safety procedures and methods; Grounding of electrical systems and equipment; Regulatory and legal safety requirements and standards; ...
Ký hiệu xếp giá: 621.3F787e 2003
Contents: Basic concepts; Electrical quantities and units; Basic circuits, laws, and measurements; Circuit components; Multiple-load circuits; Complex-circuit analysis; Magnetism and...
Ký hiệu xếp giá: 621.307 1QU527H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, phân tích dòng điện qua người, hệ thống nối đất, thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ áp, bảo vệ an toàn con người, bảo vệ an toàn cho...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 85QU527H
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính: tổng quan về CAD, phần mềm thiết kế mạng phân phối điện Ecodial, phần mềm thiết kế chống sét Benji, phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual, phần mềm vẽ kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 621.370 72NG527V
Nội dung của giáo trình gồm: các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường, đo dòng điện và điện áp, đo công suất và năng lượng, đo tần số góc pha và khoảng thời gian, đo thông số của mạch điện, dao động...
Đang xem: 376