Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
913 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.11M6213k 2014
Sách trình bày những vấn đề: những ý tưởng và nền tảng ban đầu; nhận đơn đặt hàng, tạo ra lợi nhuận; quản lý tiền bạc; huy động vốn; loại hình doanh nghiệp và vị thế pháp lý; doanh nghiệp và luật...
Ký hiệu xếp giá: 650.1C55955K
Đây là cuốn tự truyện của Chung Ju Yung - người sáng lập tập đoàn Hyundai hùng mạnh của Hàn Quốc. Qua cuốn sách này chúng ta sẽ hiểu được đất nước Hàn Quốc thủa ban đầu với chiến tranh triền miên,...
Ký hiệu xếp giá: 658.11T431k
Giới thiệu những kinh nghiệm quý báu trên bước đường khởi nghiệp, giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu để đi đến thành công.
Ký hiệu xếp giá: 658.4052G362
Nội dung cuốn sách trình bày các kỹ năng để đạt hiệu quả cao trong đàm phán kinh doanh: chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đàm phán, lắng nghe ý kiến khách hàng, làm chủ cảm xúc khi giao tiếp, kỹ năng thuyết...
Ký hiệu xếp giá: 158.5H6623N
Cuốn sách này giải thích những nguyên tắc thương lượng; trình bày toàn bộ quá trình thương lượng, bao gồm những thông tin chủ yếu về cách thức xây dựng một chiến lược, tiến hành những nhượng bộ và...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 2L669
This book is about negotiating effectively. It is grounded in lots of solid research. It's amazing how many aspects of negotiation have been studied and how much is proven and known about effective...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 2C678
This book has three aims: to help you become good at negotiating, increase your confidence, and improve the rewards you get from con-cluding an effective negotiation.
Ký hiệu xếp giá: 658.4C678
Contents: Competitive Versus Collaborative Decision Making; BATNA - Choosing Whether to Walk Away; Are We Ready? Inoculation Protects The Parties; Preparation Part One: Stakeholders; Preparation Part...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 209 5N736
Brief Contens: Negotiating in Asia; Successful Negotiators and the States of Negotiation; The Preparation Stage; The Introduction State; The Objection State; The Creation State; The Contracting and...
Ký hiệu xếp giá: 153.69P3631B
Cuốn sách này cung cấp những điều cần biết về ngôn ngữ cơ thể ở nơi làm việc để từ đó: gặt hái thành công trong giao dịch hoặc phỏng vấn , thuyết trình hiệu quả, giải mã và sử dụng ngôn ngữ cơ thể...
Đang xem: 1169