Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
147 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.19 T550M
Sách cung cấp những kiến thức về quá trình công nghệ cơ bản và thiết bị bào chế công nghiệp như: Sản xuất nước tinh khiết, lọc, khuấy trộn, làm giảm và phân đoạn kích thước tiểu phân, tạo hạt, sấy...
Ký hiệu xếp giá: 344.59704 L9268d
Luật dược đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.
Ký hiệu xếp giá: 344.59704 L9268d 2017
Luật dược đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Để thực thi luật có hiệu quả, chính phủ...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 M458S
Chủ đề: Thuốc; Dược học
Sách được chia làm 8 chương. Chương 1. Nghiên cứu tính chất của nguyên liệu trước khi xây dựng công thức các dạng thuốc; Chương 2. Kỹ thuật bào chế pellet; Chương 3. Kỹ thuật bao; Chương 4. Kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 H407NG
Chủ đề: Thuốc; Dược học
Cuốn sách gồm 10 chương: Chương 1. Dược động học; Chương 2. Sinh dược học; Chương 3. Vi khuẩn học trong bào chế thuốc; Chương 4. Bao bì cho dược phẩm; Chương 5. Tá dược; Chương 6. Thiết kế dạng thuốc...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 TR120TH
Cuốn sách trình bày một số vị thuốc nam thường dùng có ở nhiều vùng đất nước ta. Trong mỗi vị có trình bày thứ tự các mục sau: tên của các vị thuốc gồm tên thông thường và tên địa phương; quy cách,...
Ký hiệu xếp giá: 615.6 V755n 2009
The reader will be introduced to various aspects of the fundamentals of nanotechnology based drug delivery systems and the application of these systems for the delivery of small molecules, proteins,...
Ký hiệu xếp giá: 667.3 Đ108D
Sách trình bày các vấn đề: hóa học vật liệu dệt, màu sắc trong công nghiệp dệt, thuốc nhuộm, hóa chất và chất trơ dệt - nhuộm, thiết bị trong ngành nhuộm, kỹ thuật chuẩn bị vật liệu dệt, kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 Đ450T
Phần 1: Phần chung: một số điểm cần chú ý khi sử dụng thuốc nam; cơ sở lý luận về tìm thuốc và tác dụng thuốc theo đông y; bào chế thuốc theo đông y; cơ sở để xem xét tác dụng của thuốc theo khoa học...
Ký hiệu xếp giá: 615.13 N556Đ 2013
Nội dung sách gồm có các phần: hiểm họa khôn lường trong việc dùng thuốc đông y không đúng cách; sử dụng thuốc tây y - những điều cần tránh; kết hợp đông y và tây y trong việc phòng và trị bệnh, nên...
Đang xem: 908