Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
142 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.19 M458S
Chủ đề: Thuốc; Dược học
Sách được chia làm 8 chương. Chương 1. Nghiên cứu tính chất của nguyên liệu trước khi xây dựng công thức các dạng thuốc; Chương 2. Kỹ thuật bào chế pellet; Chương 3. Kỹ thuật bao; Chương 4. Kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 H407NG
Chủ đề: Thuốc; Dược học
Cuốn sách gồm 10 chương: Chương 1. Dược động học; Chương 2. Sinh dược học; Chương 3. Vi khuẩn học trong bào chế thuốc; Chương 4. Bao bì cho dược phẩm; Chương 5. Tá dược; Chương 6. Thiết kế dạng thuốc...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 TR120TH
Cuốn sách trình bày một số vị thuốc nam thường dùng có ở nhiều vùng đất nước ta. Trong mỗi vị có trình bày thứ tự các mục sau: tên của các vị thuốc gồm tên thông thường và tên địa phương; quy cách,...
Ký hiệu xếp giá: 615.6 V755n 2009
The reader will be introduced to various aspects of the fundamentals of nanotechnology based drug delivery systems and the application of these systems for the delivery of small molecules, proteins,...
Ký hiệu xếp giá: 667.3 Đ108D
Sách trình bày các vấn đề: hóa học vật liệu dệt, màu sắc trong công nghiệp dệt, thuốc nhuộm, hóa chất và chất trơ dệt - nhuộm, thiết bị trong ngành nhuộm, kỹ thuật chuẩn bị vật liệu dệt, kỹ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 Đ450T
Phần 1: Phần chung: một số điểm cần chú ý khi sử dụng thuốc nam; cơ sở lý luận về tìm thuốc và tác dụng thuốc theo đông y; bào chế thuốc theo đông y; cơ sở để xem xét tác dụng của thuốc theo khoa học...
Ký hiệu xếp giá: 615.13 N556Đ 2013
Nội dung sách gồm có các phần: hiểm họa khôn lường trong việc dùng thuốc đông y không đúng cách; sử dụng thuốc tây y - những điều cần tránh; kết hợp đông y và tây y trong việc phòng và trị bệnh, nên...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 PH104X
Cuốn sách này trình bày các nội dung: Phần 1. Vài nét đại cương về chế biến thuốc cổ truyền; Phần 2. Chế biến các vị thuốc cổ truyền.
Ký hiệu xếp giá: 615.1 H407NG
Sách trình bày một số vấn để cơ bản về quản lý chất lượng thuốc, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện, yếu tố con người trong quản lý chất lượng, quản lý toàn diện chất lượng...
Ký hiệu xếp giá: 611 NG527X
Cuốn sách được bố cục thành ba phần chính: Phần một: Những nét cơ bản về sinh học màng tế bào; Phần hai: Sinh học phân tử receptor màng tế bào; Phần ba: Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc.
Đang xem: 629