Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
389 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3 L273A
Cuốn sách cung cấp những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để thực hiện thành công công tác đánh giá nhân viên; đồng thời giải thích rõ các mục tiêu then chốt, những lợi ích thu được từ quá trình đánh giá,...
Ký hiệu xếp giá: 657.102 959 7 TK
Phần I: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Phần II: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Phần III: CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 S931W
Sách trình bày những vấn đề cơ bản về nghệ thuật phát hiện, đánh giá và quản lý nhân viên giỏi trong công ty: vai trò của việc quản lý nhân tài, cách phát hiện nhân tài, đào tạo nhân viên giỏi, cách...
Ký hiệu xếp giá: 658.3125014 B8864p
Contents: Indispensable Communications Tools; Lessons from the best; Additional Tips and Techniques; Minding the gap between performance Problems and Optimum performance.
Ký hiệu xếp giá: 658.314 G6637N
Sách trình bày những quy tắc, ý tưởng đột phá và chiến lược khả thi để phát triển những nhà lãnh đạo, những tổ chức và đội nhóm tích cực; đồng thời phân tích kế hoạch hành động để giành phần thắng...
Ký hiệu xếp giá: 658.302 C418
Brief Contents: What is the Supervision?; Modern Supervision Challenges; Function of the Supervision; Skills of the Supervision; Supervision and Human Resources.
Ký hiệu xếp giá: 658.409 B639
This book includes: The discovery; The press conference; The challenge; The Preparation; The secret blend; The search for integrity; The partnership imperative; The art of affirmation; Perfecting the...
Ký hiệu xếp giá: 616.025 P2228 2007
Contents: part 1: foundations of paramedic: the ems profession, the well-being of the paramedic, professional ethics, legal issues, clinical decision making, medical terminology, anatomy overview,...
Ký hiệu xếp giá: 658.31 H6686
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quy trình tuyển dụng, những vấn đề tuyển dụng cơ bản, giữ chân người tài, duy trì nhân viên theo hướng thị trường, phát triển những nhân viên tài năng, các...
Ký hiệu xếp giá: 332.12076 N5766B2014
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức: Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ huy động vốn, Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng,...
Đang xem: 174