Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1361 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.85 W719S
Cuốn sách trình bày những chỉ dẫn, kinh nghiệm được đúc kết của hàng trăm nghìn nhân viên bán hàng trên toàn thế giời. Nội dung cụ thể gồm: bán hàng trong thế kỷ 21; bán hàng chuyện nghiệp: bí quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 S1637
Cuốn sách tư vấn từng bước trong 11 bước của qui trình bán hàng, qua đó giúp người bán nâng cao và duy trì doanh số bán hàng ở mức cao nhất có thể: cách tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ những khách hàng...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 NG527M
Chủ đề: Bán hàng
Cuốn sách này trình bày: tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng, các điều kiện để trở thành người bán hàng giỏi, các kỹ năng cơ bản, kỹ năng bán hàng, hướng dẫn kiến tập nghiệp vụ bán hàng.
Ký hiệu xếp giá: 658.85 S61721
Chủ đề: Bán hàng; Marketing
Chia sẻ những bí quyết và kỹ năng bán hàng hay nhất từ những kỹ năng về tinh thần đến cảm xúc của nhiều kiểu người bán hàng trên thế giới, qua đó giúp bạn có thể phát huy tài năng bẩm sinh của mình...
Ký hiệu xếp giá: 658.85 J73
Brief Table of Contents: What is Relationship Selling? Elements of Relationship Selling; Managing the Relationship - Selling Process.
Ký hiệu xếp giá: 658.85 W436
Chủ đề: Selling; Bán hàng
Brief Table of Contents: The Field of selling; Knowledge and skill requirements; The partnership process; The salesperson as manager
Ký hiệu xếp giá: 658.85 S298
This book includes: Client goals: how many appointments and leads will you need; Targeting your market: you can't be everything to everybody; The offer: identifying the right prospects; Advertising:...
Ký hiệu xếp giá: 658.802 M6477
Giới thiệu những phương thức, những bí mật giúp bạn xây dựng và triển khai câu chuyện thương hiệu cho doanh nghiệp của mình, biến đối cách vận hành của doanh nghiệp mang đến thành công vang dội.
Ký hiệu xếp giá: 658.812 W132
Brief contents: Essentials of CRM: A People, Process, and Technology Approach; Functional Areas of CRM Within Ozganizations; Managing Data for CRM Applications; The Role of Business Intelligence (BI)...
Đang xem: 1017