Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1381 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TR120K
Nội dung cuốn sách này gồm có: Giới thiệu tổng quát về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực; phân tích công việc; quá trình tuyển dụng; trắc nghiệm và phỏng vấn; định hướng và phát...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự; hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển tài nguyên nhân sự; lương bổng và đãi ngộ; giao tế nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự; hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển tài nguyên nhân sự; lương bổng và đãi ngộ; giao tế nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Qu-S
Chương 1: Đại cương về quản trị nhân sự Chương 2: Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự và phân tích công việc Chương 3: Phân tích công việc theo các yếu tố thành phần và định mức lao động Chương 4: Tổ...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Qu-S
Chương 1: Đại cương về quản trị nhân sự Chương 2: Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự và phân tích công việc Chương 3: Phân tích công việc theo các yếu tố thành phần và định mức lao động Chương 4: Tổ...
Ký hiệu xếp giá: 658.304 L613Q
Trong cuốn sách này, các tác giả nghiên cứu về quản trị nhân viên bán hàng theo cách tiếp cận của quản trị nguồn nhân lực với các nội dung: phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo...
Ký hiệu xếp giá: 658.314 G6637N
Sách trình bày những quy tắc, ý tưởng đột phá và chiến lược khả thi để phát triển những nhà lãnh đạo, những tổ chức và đội nhóm tích cực; đồng thời phân tích kế hoạch hành động để giành phần thắng...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 M537
This book includes: The context of IHRM: context, culture and strategy; Identifying, Selecting and management the global workforce; Training, performance management, appraisal and compensation issues...
Ký hiệu xếp giá: 658 TK
Chương 1 :Những vấn đề cơ bản về Quản lý Chương 2 :Cách nhận biết và cách giải quyết Chương 3 : Những điều cần nhớ trong hướng dẫn chỉ đoạ cấp dưới Chương 4 : Tạo mối quan hệ tốt nơi làm việc Chương...
Đang xem: 960