Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1514 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.807 PH105M
Giáo trình trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và chuỗi kích...
Ký hiệu xếp giá: 624.2 L250TH
Nội dung sách gồm có: cơ sở thiết kế máy, các chi tiết máy ghép, truyền động cơ khí, liên kết trong máy.
Ký hiệu xếp giá: 621.807 PH105M 2013
Giáo trình trình bày những nội dung sau: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy, công nghệ gia công chi tiết điển hình, thiết kế đồ gá, công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.
Ký hiệu xếp giá: 621.807 P104N
Giáo trình này trình bày các vấn đề sau: các khái niệm và định nghĩa, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công cắt gọt, chuẩn và cách chọn chuẩn, thiết kế quy trình công nghệ, phôi và...
Ký hiệu xếp giá: 621.807 P300T
Nội dung giáo trình này gồm : Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy (khái niệm và định nghĩa, chất lượng gia công chi tiết, chuẩn và gá đặt, phương pháp thiết kế - quy trình công nghệ); Đặc...
Ký hiệu xếp giá: 621.56 GI-108TR
Cuốn sách này trình bày: những cơ sở nhiệt động của máy lạnh, các tác nhân lạnh và môi trường tải lạnh, các chu trình tiêu biểu của máy lạnh nén hơi, máy nén lạnh và thiết bị lạnh, máy lạnh ejectơ,...
Ký hiệu xếp giá: 621.391 07 H450KH
Nội dung của giáo trình đề cập những khái niệm cơ bản về vi xử lý, về công nghệ của một số vi xử lý thông dụng từ 8-bit đến 64-bit, từ kiến trúc tập lệnh phức tạp (CISC) đến cấu trúc tập lệnh giảm...
Ký hiệu xếp giá: 621.391 07 H450KH
Nội dung của giáo trình đề cập những khái niệm cơ bản về vi xử lý, về công nghệ của một số vi xử lý thông dụng từ 8-bit đến 64-bit, từ kiến trúc tập lệnh phức tạp (CISC) đến cấu trúc tập lệnh giảm...
Ký hiệu xếp giá: 004.607 NG527B
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính; những khái niệm cơ bản của mạng máy tính; mô hình truyền thông; mô hình kết nối các hệ thống mở; các đặc tính...
Ký hiệu xếp giá: 004.6 H531N 2013
Giáo trình cung cấp những kiến thức nền tảng, giúp sinh viên nắm vững và vận dụng được các kỹ thuật phổ biến trên hạ tầng mạng. Giáo trình sử dụng tập lệnh trên thiết bị Cisco làm các ví dụ minh họa...
Đang xem: 1596