Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2990 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L477
Sách đưa ra các bài đọc chứa một từ hay cụm từ còn thiếu, yêu cầu chọn một tron bốn đáp án để điền vào chỗ trống.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 C712
Collins COBUILD Key Words for the TOEIC Test covers the words and phrases that students need to master in order to achieve the scores required by top employers. Vocabulary items are organized...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 L8564 2009
Quyển sách trình bày chiến lược làm bài nghe hiểu của New TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.84 L8564 2009
Quyển sách trình bày chiến lược làm bài đọc hiểu của New TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L848
Sách gồm 3 phần: Pre-Actual Test; New Pattern và Actual Test. Trình bày kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng nghe trong làm bài thi New Real TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 H769
Sách gồm các nội dung sau: 50 câu kiểm tra năng lực; miêu tả hình ảnh; trả lời câu hỏi; đối thoại ngắn; bài nói dài; bài kiểm tra mô phỏng bài thi thực tế; đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887L 2007
Gives students the skills, strategy, practice, and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC test. Ideal for a TOEIC test preparation course or for self-study, the Advanced...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887 2007
The Longman Preparation Series for the New TOEIC Test, Fourth Edition, gives students the skills, strategies and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC test. Ideal for a TOEIC...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887lo
This book includes: Listening Comprehension; Reading; Practice Tests; Answer Sheets; Audioscripts; Answer Keys and Conversion Charts.
Đang xem: 646