Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2763 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3M100N
This book includes topics: Films; Occupations; Education; Sport; People; Travel; Food and drink; The media; The weather; The environment; Technology; Health and fitness; Transport; Fashion; Crime;...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-T
1. Sử dụng ngân hàng. 2. Làm theo hướng dẫn tập một môn thể thao. 3. Nhắn tin lại. 4. Đi máy bay và xe lửa. 5. Lược qua các tiện nghi của khách sạn. 6. Trở thành người quan sát tốt. 7. Theo dõi thời...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L8564 2009
Quyển sách trình bày chiến lược làm bài nghe hiểu của New TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34H769
Sách gồm các nội dung sau: 50 câu kiểm tra năng lực; miêu tả hình ảnh; trả lời câu hỏi; đối thoại ngắn; bài nói dài; bài kiểm tra mô phỏng bài thi thực tế; đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 421.5Lu-C
1. Đánh giá trước khi học 2. Xem phần thoại cùa bài giảng 3. Những điều cơ bản về ghi chú 4. Ghi chú số và số liệu thống kê 5. Nghe tìm bố cục trong bài giảng 6. Hiểu bài giảng và thực hành ghi chú...
Ký hiệu xếp giá: 428.4Lu-A
Chương 1 : Nhà ở. Chương 2 : Gia đình nhà ở Chương 3 : Giao thông vận tải địa phương. Chương 4 : Học đường Chương 5 : Học viên ở trường Chương 6 : Nghề nghiệp Chương 7 : Cộng đồng của chúng ta....
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6L477
Sách gồm 25 bài Actual tests của Part 1 và part 2, luyện kỹ năng nghe cho bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6L477
Sách gồm 15 bài Actual tests của Part 3 và part 4, luyện kỹ năng nghe cho bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34N532
Contents: 10 listening actual test, scripts and answer key and MP3 CD.
Đang xem: 728