Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2593 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71TH107H
Cuốn sách giới thiệu 15 phạm trù cơ bản cùng với các tình huống thường gặp trong giao dịch kinh doanh, như đàm phán, ký két hợp đồng, giá cả hàng hóa, bảo hiểm, khiếu nại và giải quyết khiếu nại ......
Ký hiệu xếp giá: 428.24071C9712e
Cuốn sách là một tài liệu bổ ích đã được viết trên cơ sở các nội dung như: một số vốn từ vựng về chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản thông dụng nhất dùng trong trao đổi, trình bày các nội dung...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527H
Sách chia thành 30 bài, cô đọng kiến thức thương mại và kinh doanh thành bốn bài đàm thoại mẫu và những đoạn đối thoại bổ dung, cung cấp những từ vựng và thuật ngữ thương mại thực dụng. Ngoài ra, sau...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402491T7276 2011
Content: departure & arrival; in a hotel; eating in a restaurant; transportation; asking for directions; emergencies; shopping; sightseeing.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527X
Cuốn sách gồm có 10 bài: đặt vé, dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng; đổi tiền; chỉ đường; tham quan, giải trí; mua sắm; các dịch vụ khác; giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG419L
Sách trình bày kỹ năng tiếng Anh về chuyên môn kế toán với các chủ điểm: con người, những nguyên tắc cơ bản, tiền vào tiền ra, báo cáo hàng năm, nhật ký, sổ kế toán, sự điều chỉnh, những lựa chọn...
Ký hiệu xếp giá: 428.3L655M
Nội dung cuốn sách bao quát nhiều đề tài, luyện nói tiếng Anh theo 3 cấp độ A, B, C, mỗi cấp độ có 60 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 428.658Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: Travel and Transportation Chapter 7: North...
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter 1: School Life Chapter 2: Experiencing nature Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live? Chapter 4: Getting Around the Community Chapter 5: Home Chapter 6: Emergences and Strange Experiences...
Đang xem: 607