Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2450 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.65T306NH
Sách bao gồm văn phạm và từ vựng sử dụng cho người học tiếng Nhật trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.68Tr-T
Mục lục: Giới thiệu Hỏi thăm Điện thoại Buổi tiệc Mua sắm Phim ảnh Trường học Môi giới bất động sản Sự dọn nhà Công ty Gia đình Quán giải khát Sự mua sắm Điện thoại NHân viên công chức Cuộc triển...
Ký hiệu xếp giá: 495.68Tr-T
Mục lục: Sở thích Đại lý du lịch Tiền thưởng Sửa chữa Bệnh khí Công việc trong căn hộ cho thuê Cuộc du lịch của nhân viên công ty Xe taxi Cuộc tham quan Đi công tác Vi phạm tốc độ Đi công tác nước...
Ký hiệu xếp giá: 495.681D211t 2
Sách giới thiệu 15 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, từ vựng và chữ Kanji trình độ trung cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.681D211t 4
Sách giới thiệu 16 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, từ vựng và chữ Kanji trình độ sơ cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.631L250X
Nội dung sách gồm có: nguồn gốc chữ viết Nhật, ý nghĩa các chữ viết tắt, dựa vào chữ để tra cách đọc, dựa vào cách đọc để tra chữ.
Ký hiệu xếp giá: 459.681Y100R
Sách gồm các nội dung luyện từ vựng thông qua các chủ đề văn hóa xã hội.
Ký hiệu xếp giá: 495.681V312TR
Cuốn sách giới thiệu một số từ tượng hình, tượng thanh phổ biến. Nội dung chính bao gồm:cách biểu lộ cảm xúc và trạng thái người nói, thể hiện hành động và tình trạng của con người, cách diễn tả tình...
Ký hiệu xếp giá: 495.681SH310A
Sách gồm 22 bài luyện tập từ vựng theo chủ đề khác nhau, có đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.681S110-O
Sách gồm các nội dung học từ vựng tiếng Nhật từ các từ hán tự: cách viết, cách phát âm từ Hán tự.
Đang xem: 1606