Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2077 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.78 L527T
Đây là sách bài tập tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2, cung cấp từ vựng và ngữ pháp thường dùng cho sinh viên, rèn luyện văn phạm và đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.78 L527T
Đây là sách bài tập tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3, cung cấp từ vựng và ngữ pháp thường dùng cho sinh viên, rèn luyện văn phạm và đọc hiểu ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.783 M100I
Sách dạy nói tiếng Hàn theo các chủ điểm khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 30 bài khóa với 30 chủ đề khác nhau, đề cập những cấu trúc câu đơn giản sử dụng phổ biến hàng ngày trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2. Giáo trình gồm 33 bài khóa với 33 chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3. Giáo trình gồm 34 bài khóa với 34 chủ đề khác nhau, cung cấp những kiến thức chuẩn giúp sinh viên có khả năng thi năng lực Hàn ngữ...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 4 Giáo trình gồm 35bài khóa với 35chủ đề khác nhau, cung cấp những kiến thức chuẩn giúp sinh viên có khả năng thi năng lực Hàn ngữ quốc...
Ký hiệu xếp giá: 495.7 H105QU
Chủ đề: Tiếng Hàn
Ký hiệu xếp giá: 495.7 H105QU
Chủ đề: Tiếng Hàn
Đang xem: 2717