Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2724 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách gồm 7 chủ đề đọc hiểu trình độ trung - thượng cấp, có phần đáp án. Sách dành cho các kỳ thi du học Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 B100K
Quyển sách này trình bày các kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, từ phân tích ngữ cảnh đến từ đồng nghĩa, trái nghĩa hay từ đồng âm khác nghĩa, từ nghĩa bóng của từ ngữ đến những từ ngữ thuộc chuyên ngành,...
Ký hiệu xếp giá: 495.184 M111W
Nội dung cuốn sách gồm: 1.020 từ vựng dành cho học sinh, sinh viên; 2.000 từ vựng dùng trong các văn bản hành chính; hơn 2.000 từ đơn và 2.500 cụm từ thông dụng; giải thích nghĩa kèm theo phiên âm La...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Y104A
Sách trình bày các vấn đề: bài đọc, giải thích từ mới và cách sử dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419V
Sách trình bày cách sử dụng tiếng Nhật trong một số trường hợp, có các bài đọc về văn hóa, hình ảnh minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419V
Sách gồm các bài đọc liên quan đến văn hóa, bài tập và hình ảnh minh họa, có phụ lục đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 L872
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu. Gồm điền từ vào chỗ trống và trả lời câu hỏi sau các bài đọc.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 K16
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu. Gồm điền từ vào chỗ trống và trả lời câu hỏi sau các bài đọc.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T661
Contents: 10 actual test, answer key. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T661
Contents: 10 actual test, answer, answer sheets. Including 1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC tests.
Đang xem: 229