Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2732 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.783 M100I
Sách dạy nói tiếng Hàn theo các chủ điểm khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.71 T306H
Giáo trình gồm có 8 bài khóa với 8 chủ đề khác nhau. Giáo trình còn có phần đáp án, giải thích ngữ pháp và bảng tra cứu từ vựng. Giáo trình giúp sinh viên có khả năng nghe ở trình độ cao cấp 1 (đủ...
Ký hiệu xếp giá: 495.71 T306H
Giáo trình gồm có 8 bài khóa với 8 chủ đề khác nhau, bổ trợ kỹ năng nghe trình độ cao cấp, có phần đáp án, giải thích ngữ pháp và bảng tra cứu từ vựng. Giáo trình giúp sinh viên có khả năng nghe ở...
Ký hiệu xếp giá: 495.71 T306H
Giáo trình gồm có 20 bài khóa với 20 chủ đề khác nhau, đề cập những cấu trúc câu đơn giản, sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Giáo trình giúp sinh viên có khả năng nghe ở trình độ sơ cấp 1.
Ký hiệu xếp giá: 495.71 T306H
Giáo trình được chọn làm giáo trình môn nghe năm 2. Giáo trình gồm có 25 bài khóa trong đó có 5 bài ôn tập, ngoài những cấu trúc câu đơn giản còn có những mẫu câu khó hơn. Giáo trình bổ trợ kỹ năng...
Ký hiệu xếp giá: 495.71 T306H
Giáo trình được chọn làm giáo trình môn nghe năm 3. Giáo trình gồm có 8 bài khóa với 8 chủ đề khác nhau. Giáo trình bổ trợ kỹ năng nghe trình độ trung cấp 1 (đủ điều kiện tham gia kỳ thi năng lực Hàn...
Đang xem: 938