Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2250 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.207 6 NG527T
Chủ đề: Tiếng Anh -- Câu
Nội dung của sách gồm các bài tập đặt câu tiếng Anh theo từng cấp độ: elementary, intermediate, advanced có đáp án kèm theo.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 A442b
This book provides students with the information and practice they need to pass BEC Preliminary. It offers teachers and students an encouraging and accessible way to prepare for the exam and may be...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465 A442be
This book provides students with the information and practice they need to pass BEC Vantage. It offers teachers and students an encouraging and accessible way to prepare for the exam and may be used...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 5 Bi-C
Chủ đề: Tiếng Anh -- Câu
Part one : level B Answer keys level B Part two : level C Answer keys level C
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 J257
Contents: introduction and interview; individual long turn; two way discussion.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L477
Nội dung cuốn sách này gồm hai phần: Listening Comprehension và Reading Comprehension. Mỗi phần gồm 12 bài với các chủ đề khác nhau.
Đang xem: 1086