Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
456 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8001 N5764N
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Sự ra đời và phát triển của Marketing; Nội dung và qui trình marketing; Thương hiệu và sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Thị trường và hành vi tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 658.835 99 TK
Phần I : Bán hàng sang Philipines Phần II : Mua hàng từ Philipines Phần III : Các dữ liệu thương mại đặc biệt
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 TR120V
Nội dung chính của cuốn sách gồm có: tiếp thị trong một thế giới đổi thay tạo giá trị và sự thỏa mãn cho người tiêu dùng; hoạch định chiến lược và tiến tình tiếp thị; môi trường tiếp thị; các hệ...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 S819
Contents: What is marketing all about?; Marketing Fields; Education and Straining; A Career in Marketing: Honest Work; Real maketing people; The future of marketing careers; Market yourself.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 J62
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
This book includes: Fundamentals of Modern Marketing Thought; Marketing Analysis; Marketing Mix Decisions; Competition and Marketing; Marketing Implementation and Application.
Ký hiệu xếp giá: 658.802 H6789q
Nội dung cuốn sách gồm 19 chương: tiếp thị và chiêu thị; tổng quan quản trị chiêu thị; quản trị truyền thông; quá trình ra quyết định tiêu dùng; phân khúc thị trường và định vị; thiết lập các mục...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 Qu-U
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng Chương 2: Tổ chức trong quản trị cung ứng Chương 3: Quy trình nghiệp vụ cung ứng Chương 4: Mua sắm trang thiết bị sản phẩm...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 L250TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về quản trị marketing, hoạch định chiến lược marketing, các chiến lược marketing cạnh tranh, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 NG450M
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề căn bản về quản trị marketing, lập kế hoạch chiến lược và quản trị quá trình marketing, phân tích các cơ hội marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 Q16
Nội dung sách gồm 4 phần: phần 1 là thấu hiểu marketing định hướng giá trị: tổng quan về quản trị marketing, tạo dựng giá trị, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng, hoạch định chiến lược...
Đang xem: 849