Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
455 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3L97
Contents in Brief: Intrapersonal skills: behavior, human relations, and performance begin with you; interpersonal skills: the foundation of human relations; Leadership skills: influencing others;...
Ký hiệu xếp giá: 629.8T871h 2017
Chủ đề: Vi điều khiển
Sách hưỡng dẫn làm quen với Arduino qua các bài tập thực hành từ cơ bản đến nâng cao, Nội dung sách gồm các phần: giới thiệu phần cứng Arduino; phần mềm Arduino; điều khiển LED đơn với Arduino; các...
Ký hiệu xếp giá: 005.3Hư-T
Phần 1: Tin học và máy vi tính Phần 2: Hệ điều hành MS DOS Phần 3: Norton Commander và các tiện ích Phần 4: Hệ điều hành Microsoft Windows 98 Phần 5: Tổng quan về Windows 2000 Phần 6: Microsoft Word...
Ký hiệu xếp giá: 004.071NG527KH
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Windows XP; Microsoft Word; Microsoft Excel.
Ký hiệu xếp giá: 338.507 6NG527V
Giáo trình gồm 3 phần: phần 1 gồm các câu hỏi lý thuyết, bài tập và lời giải; phần 2 là ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và phần 3 trả lời phần lý thuyết.
Ký hiệu xếp giá: 515.35W7322i 1997
Content: First - Order Equations; Applied Dynamics and Equilibrium; Equations of order two or More; Applied Dynamics and Phase Space; Introduction to Systems; Applied Dynamics and Stabliti; Matrix...
Ký hiệu xếp giá: 338.5P648k
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Đề cập đến các vấn đề về phân tích ứng dụng của cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược định giá, quyết định đầu tư và sản xuất và phân tích chính sách công.
Ký hiệu xếp giá: 338.5D100V
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách gồm các nội dung chính sau: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường; độ co giãn của cung và cầu; lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu;...
Ký hiệu xếp giá: 338.507 1K312T
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về kinh tế học vi mô; Cung - cầu; Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết về hành vi của người sản xuất; Cạnh tranh và độc quyền; Thị...
Ký hiệu xếp giá: 338.5071C108TH
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học vi mô; Cầu, cung; Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng; Sản xuất - chi phí - lợi nhuận; Cấu trúc thị trường; Thị...
Đang xem: 4802