Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3268 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55NG527TH
Nội dung sách gồm ba phần: khái quát về huyện Sông Hinh và các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh; văn học dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh; so sánh văn học dân gian của các...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597V561TR
Cuốn sách gồm hai phần: Phần tổng quan: trình bày những nét lớn về đất nước, con người Điện Bàn (Quảng Nam) trong quá trình lịch sử và nêu những thành tựu nổi bật trong kho tàng văn học dân gian trên...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 6Đ450H
Sách nghiên cứu về văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông, gồm các vấn đề: đại cương về tộc người Ê Đê, Mơ Nông; các thể loại văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông: truyện cổ,sử thi, lời nói vần.
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 55NG527Đ
Cuốn sách được chia làm 3 phần: Lời ăn tiếng nói của nhân dân (gồm tục ngữ, câu đố); Tác phẩm tự sự dân gian: Nói đến các tác phẩm thuộc mảng truyện kể dân gian (gồm Thần thoại, truyện cổ tích,...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597Đ312GI
Nội dung cuốn sách gồm có: văn học dân gian và việc nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam; sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam; các thể loại văn học dân gian Việt Nam; những đặc điểm xã hội -...
Ký hiệu xếp giá: 394.269597T358s
Cuốn sách miêu tả 60 lễ hội truyền thống tiêu biểu ở các địa phương, của các dân tộc trên cả nước. Ngoài phần lễ hội, cuốn sách còn có thêm phần câu ca trong hội hè và phần viết về các trò diễn, trò...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 1M100TH
"Báo slao sli tò toóp" trai gái hát đối đáp của người Nùng Cháo thường vào ban đêm do phía con trai (hoặc con gái) khơi mào và chủ động. Sách sưu tầm và giới thiệu "Báo slao sli tò toóp" một điệu hát...
Ký hiệu xếp giá: 398.957TR309NG
Cuốn sách này tuyển chọn, giới thiệu và bình giải 200 đơn vị ca dao ngụ ngôn của người Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 392.095 971 77L561TH
Sách sưu tầm, giới thiệu những lời bùa của người Thái đen ở Điện Biên, như: lời yểm bùa chữa cho người ốm đau, lời bùa ngăn chặn ma,,lời bùa hại người ...
Ký hiệu xếp giá: 394.095 97T406A
Sách kể về những thú chơi của người Việt ta có từ thời xưa: chơi hoa, cây cảnh, chọi gà, chơi chim, cá cảnh, thả diều …Từng thú chơi được kể rất tỉ mỉ, chi tiết, và hấp dẫn, người đọc có thể hình...
Đang xem: 1732