Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
290 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.9PH105TH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, phát triển kinh tế hiện đại - các nước phát triển và đang phát triển, các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế, các yếu tố quyết...
Ký hiệu xếp giá: 338.9V500TH
Quyển sách này bao gồm 04 phần với những nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận chung; Các nguồn lực tăng trưởng kinh tế; Các chính sách phát triển kinh tế; Đường lối phát triển kinh tế Việt...
Ký hiệu xếp giá: 005.133W6476
This book includes: Thinking and using object-oriented programming; Class construction; Event handling and guis; Data structures; Putting it all together.
Ký hiệu xếp giá: 005.133T986
Table of Contents: Overview of modern Software Development; Object - Oriented Software Development; Algorithms and Data Structures; Modern Programming Techniques
Ký hiệu xếp giá: 602.090 5TK
Mục lục 1. Điều kỳ diệu của những kỹ sạo điện ảnh 2. Những con chíp điện tử 3. Điều kỳ diệu của laser ...........
Ký hiệu xếp giá: 602.090 5TK
Mục lục I. Thách đố 1: Câu hỏi trên bầu trời: vũ trụ là vô hạn hay hữu hạn II. Thách đố 2: Thăm dò của khoa học: vũ trụ diễn biến như thế nào III. Thách đố 3: Lỗ đen là: sát thủ" của vũ trụ- hay là...
Ký hiệu xếp giá: 339.509 5NG450X
Sách gồm các nội dung chính sau đây: bối cảnh quốc tế và khu vực tác động tới sự phát triển kinh tế khu vực Đông Bắc Á; những xu hướng phát triển chủ yếu; tác động tới Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 338.1Ph-H
Chương 1: Công nghiệp nông thôn - Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - nguyên nhân và những vấn đề đặt ra...
Ký hiệu xếp giá: 338.1095978L6799p
Sách trình bày những vấn đề sau: cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp; thực trạng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ; phương hướng và...
Đang xem: 755