Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1679 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 332.120711G434
Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh, thanh toán, nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ thanh toán trong nước, dịch vụ ngân...
Ký hiệu xếp giá: 306.09597C6522s 2018
Trình bày các khái niệm cơ bản; cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hóa; diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; không gian văn hóa Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 330.122K874d
Phân tích 14 vấn đề chính đang tác động tiêu cực lên chủ nghĩa tư bản như: Nghèo đói lâu dài, tạo việc làm trong thời kỳ tự động hoá, gánh nặng nợ cao, ảnh hưởng quá mức của người giàu lên chính sách công, chi phí môi trường tăng mạnh, chu kỳ kinh tế lên-rồi xuống... Philip Kotler đã kết luận: “Chủ...
Ký hiệu xếp giá: 346.597048L9268s 2018
Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật về quyền tác giả, quyền liên quan, xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan...
Ký hiệu xếp giá: 303.483F9115c
Mô tả những lực lượng chính đang thúc đẩy làm thay đổi đời sống xã hội như công nghệ, kinh tế, môi trường... và giải thích việc chúng tác động đến các dân tộc, các nền văn hoá và làm cho thế giới ngày càng phát triển hơn.
Ký hiệu xếp giá: 362.11068Q16l 2018
Gồm các bài viết và văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện như: Hệ thống y tế Việt Nam; quy hoạch phát triển mạng lưới y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Luật khám, chữa bệnh; quản lý bệnh viện trước những thách thức trong tình...
Ký hiệu xếp giá: 330.0711G434t 2
Chủ đề: Kinh tế học
Trình bày những nội dung của môn kinh tế học gồm: Số liệu của kinh tế vĩ mô, nền kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn, kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở.
Ký hiệu xếp giá: 332.01G434t 2018
Trình bày kiến thức cơ bản về tài chính và thị trường tài chính; tiền tệ, chính sách tiền tệ, lạm phát; lãi suất và tín dụng; hệ thống ngân hàng và ngân sách nhà nước.
Ký hiệu xếp giá: 381.0711G434t 2018
Giới thiệu đặc điểm kinh doanh thương mại và nghiên cứu môn học kinh doanh thương mại. Trình bày một số nội dung liên quan đến lý thuyết chung về kinh doanh; môi trường kinh doanh thương mại; dịch vụ phát triển kinh doanh; tổ chức kinh doanh thương mại; hệ thống phân phối và mạng lưới kinh doanh;...
Ký hiệu xếp giá: 382.0711G434t 2018
Trình bày tổng quan về thương mại quốc tế; lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế; lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại; thương mại quốc tế nội ngành, lợi thế kinh tế theo quy mô và cạnh tranh không hoàn hảo; tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại; liên kết thương mại quốc tế;...
Đang xem: 899