Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1773 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 333.330711 H6789g 2021
Chủ đề: Bất động sản
Trình bày tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản; quan hệ cung - cầu và giá cả bất động sản; hoạt động của thị trường bất động sản và quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản.
Ký hiệu xếp giá: 347.597 L9759a 2021
Giới thiệu nội dung chi tiết án lệ số 01 đến án lệ số 43 kèm theo quy định của pháp luật liên quan đến án lệ đó, phân tích và luận giải các kết luận pháp lý của án lệ, một số vấn đề cần lưu ý khi áp dụng.
Ký hiệu xếp giá: 338.1 N5765x
Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới; vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 363.7288 Q16l 2021
Giới thiệu tổng quan các vấn đề về nhựa, chất thải nhựa, cách tiếp cận và nguyên tắc kinh tế tuần hoàn để giảm nhẹ những ảnh hưởng của rác nhựa. Nêu hiện trạng sản xuất và tiêu dùng nhựa, rác thải nhựa, rác thải nhựa và môi trường, quản lý chất thải nhựa, tái chế và tiêu hủy rác nhựa, kinh tế tuần...
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 T871c 2021
Những thông tin cơ bản về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng theo qui định của Bộ luật Dân sự hiện hành như: Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm, các biện pháp bảo đảm, điều kiện bảo đảm, hợp đồng bảo đảm, thủ tục và hiệu lực bảo đảm, xử lí tài sản bảo đảm.
Ký hiệu xếp giá: 363.378 H4321t 2021
Trình bày những thông tin cơ bản về hệ thống chữa cháy trong công trình, hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động, chữa cháy màng ngăn nước và hệ thống chữa cháy khác.
Ký hiệu xếp giá: 332 M67827k
Giới thiệu về thị trường tài chính; các định chế tài chính; Ngân hàng Trung ương và thực thi chính sách tiền tệ; chính sách tài chính và tiền tệ quốc tế; lý thuyết tiền tệ.
Ký hiệu xếp giá: 345.597 T7721l 2021
Trình bày khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc của luật hình sự; Nguồn của luật hình sự; Hiệu lực, cấu tạo và giải thích bộ luật hình sự; Tội phạm; Trách nhiệm hình sự và cấu thành tội phạm; Mặt khách quan của tội phạm; Chủ thể của tội phạm là cá nhân; Mặt chủ quan của tội phạm; Các giai đoạn thực...
Ký hiệu xếp giá: 302.35 D928v 2021
Trình bày tổng quan về văn hoá doanh nghiệp, các loại hình văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp, lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp, đo lường và đánh giá văn hoá doanh nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 346.59707 G434 2021
Trình bày tổng quan về trọng tài, thỏa thuận trọng tài, tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài, trọng tài viên và hội đồng trọng tài, tố tụng trọng tài, phán quyết trọng tài, công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
Đang xem: 5491