Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
1985 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 428.34S6282
Contents: society, food, business, trends, success, pressure, fear, stories, environment, medicine.
Ký hiệu xếp giá: 428.34K619
Contents: identity, design, thought, fire, movement, disease, survival, law, sound, tomorrow.
Ký hiệu xếp giá: 428.34P2975
Contents: gathering, games, energy, risk, sprawl, behavior, expanse, change, flow, conflict
Ký hiệu xếp giá: 495.9228B9321
Sách gồm hai phần: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Nội dung cụ thể gồm: khái quát về văn bản, thực hành phân tích văn bản, thuật lại nội dung tài liệu khoa học, tạo lập văn bản, đặt câu trong văn bản, dùng từ trong văn bản, chữ viết trong văn bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.681H675l 3
Sách trình bày những từ ngữ cấp độ N3 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo từng nhóm chủ đề và cách sử dụng chúng; kỹ năng đọc hiểu, nghe và những từ vựng có ích trong sinh hoạt hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.6834H675l 2
Sách chỉ ra những điểm cơ bản dễ nhầm lẫn trong khi luyện nghe, như phát âm hoặc ngữ pháp; những mẫu câu hỏi tiêu biểu trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo quy cách mới; cách nghe nhiều loại hội thoại khác nhau. Ngoài ra, sách có phần bài tập cuối mỗi chương và các câu hỏi mô phỏng kỳ thi thật.
Ký hiệu xếp giá: 495.6834H675l 3
Sách chỉ ra những phần phát âm và văn phạm dễ bị nhầm lẫn; giải thích những mẫu đề thi thường gặp trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo quy cách mới với các ví dụ cụ thể; những cách nói thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Sách có phần bài ôn tập của các chương và bài tổng ôn tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.684H675l 3
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu, đại từ chỉ định, hư từ.
Ký hiệu xếp giá: 495.681H675l 3 2017
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo quy cách mới.
Đang xem: 1465