Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
2028 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 495.9225 D562n 2016
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: ngữ pháp và ngữ pháp học; ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp trong từ; dạng thức ngữ pháp; phương thức ngữ pháp; phạm trù ngữ pháp; các bộ phận nghiên cứu của ngữ pháp học; chú thích về hệ thống đơn vị ngữ pháp của tiếng Việt; cấu tạo từ, từ loại tiếng...
Ký hiệu xếp giá: 428.34071 U721d
Discussions and More is an updated version of the classic handbook Discussions that Work and an invaluable resource for teachers who want to provide learners with a varied range of successful speaking activities. This second edition takes into account the changes in approaches to ELT over the last...
Ký hiệu xếp giá: 428.24071 C9712e
Cuốn sách là một tài liệu bổ ích đã được viết trên cơ sở các nội dung như: một số vốn từ vựng về chuyên môn, các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản thông dụng nhất dùng trong trao đổi, trình bày các nội dung chuyên môn trong quá trình công tác. Đồng thời chú trọng tới việc luyện tập các kĩ năng diễn đạt...
Ký hiệu xếp giá: 495.782 G3941 4
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Ký hiệu xếp giá: 495.782 G3941 5
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Ký hiệu xếp giá: 495.782 G3941 6
Get it Korean: writing tập trung vào kỹ năng viết, được thiết kế để giúp người học đạt được các kỹ năng viết cơ bản bằng tiếng Hàn từ việc làm quen với các chữ cái Hàn Quốc để có thể tạo ra một văn bản đơn giản bằng cách sử dụng các câu đầy đủ.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 N724 2
Giáo trình Tiếng Nhật căn bản theo chủ đề là cuốn giáo trình tổng hợp căn bản có đầy đủ phiên âm Romaji, dịch tiếng Việt, giải thích từ vựng, chú thích ngữ pháp, phiên âm cách đọc Kanji của tất cả các bài. Giáo trình bao gồm các chủ đề: tự giới thiệu; giới thiệu gia đình; những thứ ưa thích; một...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 D211t 4
Sách giới thiệu 15 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp trình độ sơ cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 D211t 4
Sách giới thiệu 16 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, từ vựng và chữ Kanji trình độ sơ cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 D211t 2
Sách giới thiệu 15 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, từ vựng và chữ Kanji trình độ trung cấp, có kèm phần đáp án.
Đang xem: 400