Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
809 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 571.2 TR120L
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: các chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, yêu cầu cowbanr của phòng kiểm nghiệm vi sinh vật, phương pháp thu, bảo quản và chuẩn bị mẫu, kỹ thuật cơ bản trong phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật, quy trình phân tích các chỉ...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120QU
Nội dung cuốn sách gồm các phần: đại cương; danh pháp hiđrocacbon, các ion; danh pháp hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức đồng nhất; hợp chất tạp phức và hợp chất thiên nhiên; các tên được lưu dùng và trình tự ưu tiên của các nhóm.
Ký hiệu xếp giá: 519.507 N5767G
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: những vấn đề chung của thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, tương quan và hồi quy; dãy số thời gian; chỉ số thống kê.
Ký hiệu xếp giá: 547.7 PH105TH
Chủ đề: Polyme (Hóa học)
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: mở đầu; trùng hợp; chuyển hóa vòng thành polyme mạch thẳng; đồng trùng hợp; trùng ngưng; đặc điểm phản ứng và chuyển hóa hóa học của polyme; tổng quan về tính chất vật lý của polyme; cấu trúc của polyme; tính chất đàn hồi; dung dịch polyme; một số phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 545.076 TH300NGH
Cuốn sách này cung cấp một số kiến thức cần cho phân tích định lượng; hướng dẫn cách vận hành một số máy phân tích thông dụng; giới thiệu một số bài thí nghiệm chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 541.39 TR120TH
Cuốn sách này nhằm cung cấp những kiến thức về: cơ sở của Nhiệt động lực học hóa học, cơ sở của động hóa học, mối liên hệ giữa thành phần, cấu tạo và tính chất của chất tan, dung môi và dung dịch, lý thuyết axit bazo, phản ứng ô xi hóa khử.
Ký hiệu xếp giá: 515.3 Đ450C
Nội dung cuốn sách bao gồm: Chương 1: Hàm vector, đường mặt trong không gian; Chương 2: Hàm nhiều biến; Chương 3: Ứng dụng hàm nhiều biến; Chương 4: Tích phân bội; Chương 5: Tích phân đường; Chương 6: Tích phân mặt; Chương 7: Lý thuyết trường; Chương 8: Phương trình vi phân; Chương 9: Phương trình...
Ký hiệu xếp giá: 519.6 PH104NG
Giáo trình gồm 4 chương, nội dung cụ thể như sau: giới thiệu môn học và một số tình huống tron thực tiễn liên quan đến mô hình toán học LP (quy hoạch tuyến tính); một số phương pháp hữu hạn giải mô hình LP; bài toán vận tải; bài toán sản xuất đồng bộ.
Ký hiệu xếp giá: 519.2076 H6789d
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: lý thuyết xác suất; thống kê toán; các đề thi tham khảo; phụ lục. Đầu mỗi chương có phần tóm tắt lý thuyết, có một số bài tập có lời giải chi tiết, các bài tập chỉ hướng dẫn cách giải và đưa ra đáp số. Cuối sách đưa ra một số đề thi một số năm cùng với bài giải hoặc...
Ký hiệu xếp giá: 519.2076 L536b 2010
Tóm tắt lý thuyết mỗi chương, đưa ra các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tổng hợp và một số đề thi cao học của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Nội dung chính gồm: giải tích tổ hợp; xác suất của biến cố; đại lượng ngẫu nhiên và hàm của lượng ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất; đại...
Đang xem: 986