Thư viện Lạc Hồng
Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí
Tài liệu trong : Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí
156 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 781.66TK
Mục lục Alive All this making love Alone be Who yoc are Bodyguard Boogie child Come on over Don't Firget to remember Edge of the Universe Emotio Experience Fanny First of may ..........
Ký hiệu xếp giá: 702.81TK
Mục lục 1. Chiếc vớ Giáng Sinh 2. Con gấu trúc 3. Cây thông giáng sinh 4. Thiệp cánh cửa 5. vẽ trái châu 6. Ông già noel 7. Thiệp hình cây thông
Ký hiệu xếp giá: 702.813 095 2T100K
Ikebana có nghĩa là lòng mến khách. Đây là một môn nghệ thuật mà trong đó sức sống trong cây cỏ và tâm hồn người cắm hoa hòa hợp với nhau tạo nên nét đẹp và phong thái mới. Nội dung bao gồm cắm hoa trong nhà, trong những dịp đặc biệt, những vấn đề thiết yếu và kỹ thuật cắm hoa Ikebana.
Ký hiệu xếp giá: 720.1Ac-A
Mục lục Chương I: Kỹ thuật xây dựng và tiêu chuẩn CHương II: Xây dựng không cần bản vẽ CHương III: Đạc nền CHương IV: Kích thước, môđun, con người Chương V: Cái đẹp và sự đánh giá định lượng
Ký hiệu xếp giá: 720.905 59 7Ki-V
Mục lục Phần I: Thực trạng kiến trúc Việt Nam Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 Phần III: Những chính sách và giải pháp lớn thực hiện định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020
Ký hiệu xếp giá: 721.044 7T527T
Chủ đề: Kiến trúc
Tuyển tập giới thiệu các mẫu thiết kế và trang trí sắt- thép- nhôm- Inox trong kiến trúc hiện đại. Tuyển tập bao gồm các mẫu: Tường rào; Mặt tiền thương hiệu; Cổng cửa sân; Cửa đơn.
Ký hiệu xếp giá: 781.81TK
Đang xem: 275