Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1423 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.028 TR120TH
Tập 1 trình bày về tính chất hạt lương thực và các biện pháp bảo quản. Nội dung gồm có: giới thiệu chung về hạt lương thực, một số loại hạt lương thực thông dụng, tính chất đống hạt, nguyên tắc bảo...
Ký hiệu xếp giá: 637.1 La-T
Mục lục Phần I: Sữa nguyên liệu CHương I: Thành phần hóa học của sữa Chương II: Một số tính chất đặc trưng của sữa Chương III: Sữa nguyên liệu Chương IV: Một số yếu tố ảnh hưởng tới thành phần và...
Ký hiệu xếp giá: 665.53 Co-M
Phần 1: Dầu khí - nguồn nhiên liệu chứa Hydrocacbon quan trọng cho công nghiệp Phần 2: Các quá trình chế biến vật lý trong lọc dầu Phần 3: Các quá trình chế biến hóa học
Ký hiệu xếp giá: 664.8 T454N
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tình hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ rau trái ở việt Nam; nguyên liệu rau trái - cấu tạo, tính chất và những biến đổi; thu hoạch rau trái tươi;...
Ký hiệu xếp giá: 637.1 Le-T
Mục lục Chương I: Đặc điểm, thành phần và cấu trúc của sữa tươi Chương II: Bảo quản, thu nhận, lọc và tiêu chuẩn hóa sữa tươi Chương III: Kỹ thuật chế biến sữa Chương IV: Kỹ thuật sản xuất bơ và...
Ký hiệu xếp giá: 664.02 C455NGH
Nội dung cuốn sách gồm có: khái quát về thực phẩm và công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm, quy trình sản xuất một số thực phẩm công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 664.94 C7491 2011
Tập sách giới thiệu về lý luận và các quá trình công nghệ cơ bản của ướp muối thủy sản, chế biến nước mắm, chế biến khô và thức ăn chín thủy sản.
Ký hiệu xếp giá: 670 Co-M
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Chất lượng bề mặt chi tiết Chương 3: Độ chính xác gia công Chương 4: Chuẩn Chương 5: Đặc trưng các phương pháp gia công Chương 6: Thiết kế Quá trình công...
Ký hiệu xếp giá: 670 Co-M
Chương 7: Tối ưu hoá quá trình cắt gọt Chương 8: Tiêu chuẩn hoá quá trình công nghệ Chương 9: Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí Chương 10: Công nghệ gia công chi tiết điển hình
Ký hiệu xếp giá: 670 Co-M
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Chất lượng bề mặt chi tiết Chương 3: Độ chính xác gia công Chương 4: Chuẩn Chương 5: Đặc trưng các phương pháp gia công Chương 6: Thiết kế Quá trình công...
Đang xem: 1362