Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
175 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 612NG527TH
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản, cập nhật về giải phẫu sinh lý người, có 13 chương, mỗi chương gồm: Những đặc điểm cơ bản về cấu tạo giải phẫu của một cơ quan, một hệ cơ quan hay một bộ...
Ký hiệu xếp giá: 628.3J400H
Nội dung chính của sách gồm có: quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải; các nguồn nước thải công nghiệp và chiến lược xử lý; quá trình bùn hoạt tính; mô hình hóa các...
Ký hiệu xếp giá: 578.757G434
Cuốn sách cung cấp những kiến thức về hoạt động sống của hệ sinh vật trong đất: Sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất; Sinh học đất trong quá trình hình thành mùn và kết cấu...
Ký hiệu xếp giá: 572.8V400TH
Nội dung của quyển sách gồm có: cáu trúc và chức năng của phân tử acid nucleic; tái bản và sửa chữa ADN; phiên mã và kiểm soát phiên mã; dịch mã tổng hợp protein; kỹ thuật ADN tái tổ hợp.
Ký hiệu xếp giá: 571.607 1NG527NH
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc và chức năng của tế bào - đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống, trên nguyên tắc cấu trúc luôn liên hệ với chức năng, cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 612.078G434t
Giới thiệu một cách khái quát về: hiện tượng thẩm thấu sức bền hồng cầu, do huyết áp động mạch gián tiếp - khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên huyết áp, phân tích huyết đồ, xác định nhóm máu, hô hấp...
Ký hiệu xếp giá: 628.307NG527V 2014
Giáo trình bao gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về nước và nước thải; thành phần và tính chất vật lý và hóa học của nước thải; các yếu tố xác định ô nhiễm nguồn nước đồng thời...
Ký hiệu xếp giá: 616B400J
Chủ đề: Hóa Sinh; Y học
Cuốn sách này trình bày các nội dung: Bẩm sinh và mắc phải bệnh do gen và bệnh mắc phải; Viêm; Bệnh học của sự phát triển, sự tăng trưởng và những rối loạn của sự tăng trưởng, sự lão hóa; Bệnh ung...
Ký hiệu xếp giá: 660.63Ho-N
Chương 1: Enzym Chương 2: Các phản ứng enzim phổ biến trong sản suất thực phẩm Chương 3: Protein Chương 4: Gluxit Chương 5: Lipit Chương 6: Vitamin Chương 7: Các chất màu Chương 8: Các chất thơm...
Ký hiệu xếp giá: 572Ho-H
Chủ đề: Hoá sinh học
Chương 1: PROTEIN Chương 2: VITAMIN Chương 3: ENZIM Chương 4: HOOCMON Chương 5:Đại cương về trao đổi chất và năng lượng Chương 6:GLUXIT và trao đổi GLUXIT Chương 7: LIPIT và Trao đổi LIPIT Chương 8:...
Đang xem: 979