Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
166 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.042G4535
Contents: A Framework for International Finance; Foreign - Exchange Prediction and Hedging Tools; International Banking and Credit Markets; International Capital Markets; International Financing;...
Ký hiệu xếp giá: 658.848J65
Contents: Part one FUNDAMENTALS: Globalizing markreting; Global competitive analysis; Global cultural analysis; Part two FOREIGN ENTRY: Global market research; Export expansion; Licensing,...
Ký hiệu xếp giá: 658.848Jo-J
Contents: Part one FUNDAMENTALS 1. Globalizing markreting 2. Global competitive analysis 3. Global cultural analysis Part two FOREIGN ENTRY 4. Global market research 5. Export expansion 6. Licensing,...
Ký hiệu xếp giá: 658.802H339
This book is about marketing, covering its foundation concepts as well its more challenging contemporary issues, such as online and global marketing. If you are new to this subject -perhaps as an...
Ký hiệu xếp giá: 004.692Ho-I
Chương 1 : Internet ngày nay Chương 2: Định danh hướng Chương 3 :Công nghệ thương mại điện tử Chương 4 :Tạo các dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Đăng cai và hỗ trợ thương mại điện tử Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068G6188h 2007
This book will also provide the beginning meeting or special event planners with more knowledge of the facility side of the planning process. Many group planners are part-time, have other...
Ký hiệu xếp giá: 004.678NG527TR
Chủ đề: Internet
Cuốn sách này mô tả những gì thực sự cần thiết về kỹ năng lướt Web như: bắt đầu như thế nào, những gì phải làm và cách tìm kiếm trợ giúp. Cuốn sách tập trung vào những vấn đề sau: tìm kiếm trên World...
Ký hiệu xếp giá: 004.678Inter
1. Tổng quan vế Internet 2. Tiếp cận Internet 3. Cài đặt Modem - Thiết lập cấu hình kết nối Internet 4. Sử dụng trình duyệt Web 5. Sử dụng Mail Client 6. Kết nối - truy cập các dịch vụ trên Internet...
Ký hiệu xếp giá: 004.678NG527TH
Chủ đề: Internet
Nội dung cuốn sách này bao gồm: Giới thiệu về Internet; bảo vệ máy tính của bạn khi lướt Web; một số kỹ năng duyệt Web; in ấn và lưu thông tin trang Web; công cụ tìm kiếm Google; thực hiện tìm kiếm...
Đang xem: 1801