Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
154 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.692 Ho-I
Chương 1 : Internet ngày nay Chương 2: Định danh hướng Chương 3 :Công nghệ thương mại điện tử Chương 4 :Tạo các dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Đăng cai và hỗ trợ thương mại điện tử Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 G6188h 2007
This book will also provide the beginning meeting or special event planners with more knowledge of the facility side of the planning process. Many group planners are part-time, have other...
Ký hiệu xếp giá: 004.678 NG527TR
Chủ đề: Internet
Cuốn sách này mô tả những gì thực sự cần thiết về kỹ năng lướt Web như: bắt đầu như thế nào, những gì phải làm và cách tìm kiếm trợ giúp. Cuốn sách tập trung vào những vấn đề sau: tìm kiếm trên World...
Ký hiệu xếp giá: 004.678 Inter
1. Tổng quan vế Internet 2. Tiếp cận Internet 3. Cài đặt Modem - Thiết lập cấu hình kết nối Internet 4. Sử dụng trình duyệt Web 5. Sử dụng Mail Client 6. Kết nối - truy cập các dịch vụ trên Internet...
Ký hiệu xếp giá: 004.678 NG527TH
Chủ đề: Internet
Nội dung cuốn sách này bao gồm: Giới thiệu về Internet; bảo vệ máy tính của bạn khi lướt Web; một số kỹ năng duyệt Web; in ấn và lưu thông tin trang Web; công cụ tìm kiếm Google; thực hiện tìm kiếm...
Ký hiệu xếp giá: 004.67 Internet
Phần 1: Nhập môn mạng nternet / Intranet Phần 2: Sử dụng các dịch vụ thông tin WWW, Email, FTP Phần 3: Tìm kiếm thông tin trên Web Phần 4: Soạn thảo trang Web Phần 5: Thiết lập và quản trị các...
Ký hiệu xếp giá: 004.678 internet
PHẦN 1 : TÌM HIỂU INTERNET Chương 1 : Giới thiệu về Internet Chương 2 : Nguyên lý hoạt động trên Internet PHẦN 2 : KHAI THÁC CÁC THÔNG TIN MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET Chương 1 : Văn hóa và nghệ thuật...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K874k 2019
Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và...
Đang xem: 1228