Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1880 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 Di-D
Chương 1: Các thiết bị và mạch điện cơ bản Chương 2: Các thiết bị bảo vệ quá dòng Chương 3: Kích cỡ và loại dây dẫn Chương 4: Tiếp đất : Nguyên lý và tầm quan trọng Chương 5: Các hộp đầu ra và hộp...
Ký hiệu xếp giá: 621.4 Đ450V
Nội dung sách gồm các chương: khái quát về hệ thống điện và điện tử trên ô tô; ắc quy khởi động; máy khởi động; hệ thống cung cấp điện trên ô tô; hệ thống đánh lửa; hệ thống điều khiển động cơ; hệ...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Di-T
Chương 1: Trường tĩnh điện Chương 2: Từ trường Chương 3: Những khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 4: Dòng điện Sin Chương 5: Các phương pháp phân tích mạch Chương 6: Mạch điện ba pha Chương 7: Mạch...
Ký hiệu xếp giá: 537.6 Di-H
1 / Điện động học: Phạm vi và các kiến thức cơ bản 2 / Mô hình hoá tuyến tính các phần tử thông dụng 3 / Các định lý tổng quát đối với mạng tuyến tinh 4 / Các chế độ làm việc của mạng tuyến tính 5 /...
Ký hiệu xếp giá: 537.01 Di-T
Phần I: ĐIỆN CƠ SỞ TRONG KỸ THUẬT SỬA CHỮA ÔTÔ Chương 1: Nguyên lý điện và điện tử Chương 2: Ắc quy Chương 3: Hệ thống khởi động Chương 4: Hệ thống đánh lửa Chương 5: Hệ thống nạp Chương 6: Hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 537.1 Di-T
Chương 1: Trường tĩnh điện trong chân không Chương 2: Vật dẫn trong trường tĩnh điện Chương 3: Trường tĩnh điện trong điện môi Chương 4: Nghiệm của bài toán tĩnh điện Chương 5: Dòng điện không đổi...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 P9236d 2002
Contents:Acknowledgements; Introduction to electronics; Engineering mathematics; Setting up your own digital electronics lab; Boolean logic and digital electronics; Power supplies; Test equipment;...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 B6184e 2003
This book includes: section 1: basic electrical and electronic engineering principles: units associated with basic electrical quantities; an introduction to electric circuits; resistance variation;...
Ký hiệu xếp giá: 621.3190289 C124e 2000
Contents: Hazards of electricity; Electrical safety equipment; Safety procedures and methods; Grounding of electrical systems and equipment; Regulatory and legal safety requirements and standards; ...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 F787e 2003
Contents: Basic concepts; Electrical quantities and units; Basic circuits, laws, and measurements; Circuit components; Multiple-load circuits; Complex-circuit analysis; Magnetism and...
Đang xem: 223