Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1600 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.31NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có hai phần. Phần thứ nhất đề cập đến khí cụ điện, giới thiệu ngắn gọn công dụng, nguyên lý làm việc, kết cấu, số liệu kỹ thuật của một số khí cụ điện, đề cập đến lý thuyết cơ...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 071NG527TR 2013
Giáo trình trình bày các kiến thức cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện một chiều, dòng điện xoay chiều hình sin một pha và ba pha, các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 071NG527TR
Cuốn sách này trình bày các kiến thức cơ bản về mạch điện, phương pháp tính toán mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin một pha và ba pha, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 507NG527Đ
Nội dung giáo trình này trình bày các khái niệm cơ bản của kỹ thuật số, các hệ thống số, các cổng logic, các mạch tổ hợp, các mạch tuần tự, cấu trúc vi mạch số họ TTL và CMOS, các định lý đại số...
Ký hiệu xếp giá: 621.381L561NG
Giáo trình này gồm những nội dung sau: khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung số, các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng transistor hay khuếch thuật toán, các mạch tạo xung hoặc bước nhảy dùng các vi mạch...
Ký hiệu xếp giá: 621.307NG527TR
Giáo trình trình bày những lý thuyết cơ bản: tổng quan về dạy học chuyên ngành điện, phương pháp dạy học các môn lý thuyết và phương pháp dạy học các môn thực hành ngành điện.
Ký hiệu xếp giá: 621.307 1NG527TR
Giáo trình trình bày những lý thuyết cơ bản: tổng quan về dạy học chuyên nghành điện, phương pháp dạy học các môn lý thuyết và thực hành ngành điện.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71H551TH
Nội dung giáo trình này gồm: phần từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và phần bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 621.310 7Đ115TR
Trong cuốn sách này, tác giả trình bày những kiến thức cơ bản về truyền động điện bao gồm các thiết bị điện, các hệ truyền động điện cơ bản và tiên tiến. Sách gồm 6 chương: khí cụ điện, đặc điểm...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 071 2B102T
Nội dung giáo trình này trình bày những kiến thức cơ bản về hệ truyền động điện bao gồm việc phân tích các đặc tính của hệ truyền động điện, các phương pháp điều chỉnh tốc độ truyền động điện, các...
Đang xem: 545