Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
159 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.38212Ce-P
Chapter 1 - Introduction to Centrex Chapter 2 - Internet Protocol Centrex Chapter 3 - IP-Centrex Systems and Applications Chapter 4 - IP-PBX Systems and Applications Chapter 5 -...
Ký hiệu xếp giá: 495.1802Z634g 2002
Sách trình bày các bài học luyện kỹ năng dịch Việt - Hán
Ký hiệu xếp giá: 428.02N5767h 2012
Cuốn sách gồm 24 bài tác giả hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt Việt - Anh về 24 chủ đề trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 657.83Ke-V
Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền Chương 2: Kế toán các khoản phải thu và ứng trước Chương 3: Kế toán hàng tồn kho Chương 4: Kế toán công cụ, dụng cụ Chương 5: Kế toán tài sản cố định Chương 6: Kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 802 42Lu - A
MỤC LỤC Bài 73: Hà Nội và mối đe dọa của sự phát triển xô bồ Bài 74: Các công ty Đông Nam Á và chính sách đổi mới kinh tế tại Việt Nam (VN) Bài 75: Sông Bé, một tỉnh giàu đẹp của miền Đông Nam Bộ Bài...
Ký hiệu xếp giá: 428.02TH305A
Sách cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng phiên dịch Việt - Anh. Nội dung gồm những chủ điểm: chính sách mở cửa; phát triển tài chính; tiếp thị; quản lý; ngoại thương; các ngành công nghiệp chính;...
Ký hiệu xếp giá: 428.023So-A
MỤC LỤC Chương 1: Vốn từ tối thiểu Chương 2: Đời sống hằng ngày Chương 3: Sinh hoạt tinh thần Chương 4: Phát triển văn hóa Chương 5: Tiếng lóng - Từ và thành ngữ thông tục Chương 6: Tiếng Mỹ Chương...
Đang xem: 1090