Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
189 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 11
Phương pháp thử: Thủy tinh, kính XD; Vật liệu lợp và chất dẻo; Vật liệu chịu lửa; Đất XD; Nước; Không khí
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 2
Sách tập hợp các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng: quy hoạch, khảo sát, những vấn đề chung về thiết kế.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 3
Tiêu chuẩn thiết kế : Kết cấu xây dựng
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 4
Tập IV bao gồm tiêu chuẩn nhà ở và công trình công cộng và tiêu chuẩn công trình công nghiệp.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 6
Cuốn sách trình bày những tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về hệ thống kỹ thuật cho nhà ở và công trình công cộng.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 7
Nội dung cuốn sách trình bày những tiêu chuẩn Việt Nam về quản lý chất lượng, thi công và nghiệm thu trong xây dựng.
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 8
Nội dung cuốn sách trình bày các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về vật liệu xậy dựng và sản phẩm cơ khí xây dựng; bao gồm: xi măng, vôi, thạch cao; cốt liệu xây dựng; gốm sứ xây dựng; bê tông , hỗn...
Ký hiệu xếp giá: 690.02 T968 9
Tập 9 trình bày những tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam về bảo vệ công trình, an toàn, vệ sinh môi trường: Đất xây dựng; nước; không khí.
Ký hiệu xếp giá: 729.29 Am-T
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về âm thanh Chương 2: Đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả Chương 3: Vật liệu và kết cấu hút âm Chương 4: Thiết kế âm học trong các phòng thích giả Chương 5: Sử...
Đang xem: 1801