Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
142 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 572.8 B4659g 2001
Brief Contents: Introduction to Techniques; cDNA Cloning; Restriction Mapping; Southern Blot; Northern Blot; Subcloning Module; PCR Module; Genomics Module; Protein Expression.
Ký hiệu xếp giá: 576.5 F164g 1999
This book begins with genetics at its most fundamental level: the molecular information encoded in DNA. It takes readers through the transfer of genetic information from DNA to RNA to protein and...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 07 TR120TH
Truyền số liệu giữa các máy tính xuất hiện không laaunsau khi máy tính cá nhân ra đời. Sự kết hợp giữa máy tính và các hệ thống truyền thông, đặc biệt là viễn thông đã tạo ra sự chuyển biến có tính...
Ký hiệu xếp giá: 576.507 Đ450L
Sách trình bày các vấn đề di truyền học cơ sở, di truyền học phân tử và sự biến đổi gen, hệ gen và tiến hóa.
Ký hiệu xếp giá: 621.388 NG527T
Giới thiệu Khái niệm cơ bản về tín hiệu Audio, mạch khuếch đại Audio biên độ nhỏ, mạch chọn lọc âm sắc, mạch khuếch đại công suất. Tổng quan về Video, các tùy chọn trong kỹ thuật truyền hình, mã hóa...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 GI-108T 2013
Giáo trình gồm những nội dung sau: trình bày các khái niệm cơ bản, mô hình OSI, tín hiệu, mã hóa và điều chế, truyền dữ liệu số, giao diện và modem, môi trường truyền dẫn, ghép kênh, phát hiện và sửa...
Ký hiệu xếp giá: 004.6 NG527N 2014
Nội dung cuốn sách gồm: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính; Kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI; Công nghệ mạng cục bộ - LAN; Mạng Internet và công nghệ TCP/IP; Kết nối liên mạng...
Ký hiệu xếp giá: 621.310 28 B510Đ
Giáo trình gồm những nội dung sau: những vấn đề chung của hệ truyền động điện, đặc tính cơ của động cơ điện, điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện, các hệ truyền động điều chỉnh thông...
Ký hiệu xếp giá: 390.095 976 L561TH
Sách nghiên cứu về đời sống văn hóa của người Bih ở huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lăk. Trình bày những truyền thống văn hóa mang tính đặc trưng của người Bih trong nền văn hóa chung của dân tộc Êđê và...
Đang xem: 2273