Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
149 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 659.144 H957d 2021
Giới thiệu tiện ích mở rộng quảng cáo, mạng lưới hiển thị Google, theo dõi chuyển đổi, sự quản lý liên tục, phân tích Google và trình quản lý thẻ, đấu thầu, quảng cáo trên Youtube, thử nghiệm quảng...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 D543k
Cung cấp những kiến thức giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về quy trình lập một bản kế hoạch marketing và thiết lập kế hoạch marketing một cách đơn giản, nhanh chóng dựa trên các yếu tố: Chọn thị trường...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K874k 2019
Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M1567m 2001
Management and Marketing is a language practice book for students of English working in these areas or currently studying them before embarking on a career in business. Contents: management;...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 M1567m
Management and Marketing is a language practice book for students of English working in these areas or currently studying them before embarking on a career in business. Contents: management;...
Ký hiệu xếp giá: 658.812 G896
Contents: Customers are assets; The value of a customer; Customer - based strategy; Customer - based valuation; Customer - based planning; Customer - based organization.
Ký hiệu xếp giá: 658.8 K39
Chủ đề: Marketing
Marketing, 10/e by Kerin, Hartley and Rudelius continues a tradition of leading the market with contemporary, cutting-edge content presented in a conversational student-oriented style, supported by...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 G841
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Grewal/Levy is the first Principles of Marketing text to be written from the ground up using the new definition and its value focus. In keeping with the value theme of the text, the authors met face...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 G841
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
Contents: Assessing the Marketplac: Overview of Marketing, Developing Marketing Strategies, Marketing Ethics, Analysing the Marketing Environment; Understanding the Marketplace: Consumer Behavior,...
Đang xem: 2586